Έμφαση στην ανταγωνιστικότητα αντί για την αναδιανεμητική λειτουργία

 

Οικονομική Επιθεώρηση, Ioύλιος 2019, τ. 984
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ στον Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη

 

Ο πρόεδρος του BusinessEurope Πιερ Γκατάζ απαντάει σε ερωτήματα για τη βιομηχανία και την Ευρώπη που θέλουμε

Είχαμε τον Μάιο τις Ευρωεκλογές και μπορεί κανείς να πει ότι η Ευρώπη μπαίνει σε μια καινούργια πολιτική φάση. Πώς θα περιγράφατε τις φιλοδοξίες σας για την Ευρώπη αυτή; Και πώς μπορούν να επιτευχθούν οι φιλοδοξίες αυτές;

Μαζί με τις Ενώσεις-μέλη μας, που προέρχονται από 35 ευρωπαϊκές χώρες, στην BusinessEurope υπήρξε αναστοχασμός για το πού θα πρέπει να βρεθεί η Ευρώπη τα χρόνια που έρχονται – και μ’ αυτή τη βάση παρουσιάσαμε τις Φιλοδοξίες για την Ευρώπη του 2030. Είναι η φιλοδοξία μας να έχουμε μια Ευρώπη ευκαιριών για όλους. Η ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα πιστεύει ότι μια ισχυρή Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να έχει καθοδηγητικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο και να διαμορφώσει την κατεύθυνση των επερχόμενων αλλαγών σύμφωνα με τις αξίες μας. Πρέπει να κρατήσουμε τις θέσεις μας απέναντι σε γίγαντες όπως οι ΗΠΑ ή η Κίνα. Η ΕΕ χρειάζεται να επενδύσει σοβαρά σε ψηφιακή τεχνολογία, σε καινοτομία, σε νέες δεξιότητες και στην κυκλική οικονομία.

Πρέπει, επίσης, να συνεχίσουμε την προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ΕΕ που να είναι οικονομικά συνεκτική αλλά και κοινωνικά δεκτική προς όλους – μια Ευρώπη ευκαιριών για όλους της τους πολίτες. Χρειάζεται να ενισχύσουμε τον καπιταλισμό στην Ευρώπη, όμως βασιζόμενοι ταυτόχρονα στο κέρδος, στους πολίτες και στο περιβάλλον. Προκειμένου να πέτυχουμε τους στόχους αυτούς, θα χρειαστεί περισσότερη Ευρώπη – όχι λιγότερη. Αυτή είναι η σαφής αλλά και κοινή αντίληψη των εκατομμυρίων επιχειρηματιών και εταιρειών απ’ όλη την Ευρώπη, τους οποίους αντιπροσωπεύει η BusinessEurope.

Η BusinessEurope δίνει έμφαση στη σημασία που έχει για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία η βιομηχανία. Εκτιμάτε ότι θα χρειαστεί η Ευρώπη να σκεφθεί στρατηγικότερα προκειμένου να προετοιμάσει, μελλοντικά, τη βιομηχανική της βάση για τον διεθνή ανταγωνισμό; Και ποια βήματα θα λέγατε ότι χρειάζεται να γίνουν ώστε να βοηθηθεί η Ευρώπη να βρεθεί στην ίδια γραμμή με τους άλλους κεντρικούς παίκτες του διεθνούς συστήματος;

Το μέλλον της ΕΕ είναι στενά συνδεδεμένο με το μέλλον της βιομηχανίας της. Η ανάδυση προκλήσεων όπως της κλιματικής αλλαγής, της γήρανσης των πληθυσμών ή της μετανάστευσης δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στις κοινωνίες μας. Πέραν τούτου, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τεχνολογικό ανταγωνισμό άνευ προηγουμένου και με επιθετικές βιομηχανικές στρατηγικές εκ μέρους ισχυρών ανταγωνιστών, όπως οι ΗΠΑ, καθώς και με την εμφάνιση νέων οικονομικών γιγάντων, όπως η Κίνα και η Ινδία.

Το πώς λοιπόν θα αναπτύξουμε την οικονομία μας, σε ποια κατεύθυνση θα την στρέψουμε, θα είναι εκείνο που θα καθορίσει το μέλλον της Ευρώπης ως αξιόλογου παγκόσμιου παίκτη. Η Ευρώπη χρειάζεται να κινηθεί περισσότερο πρωτοβουλιακά και με μεγαλύτερο στρατηγικό βάθος απ’ ό,τι κατά το παρελθόν. Θα πρέπει να βελτιώσουμε το συνολικό επιχειρηματικό μας περιβάλλον και να επικεντρωθούμε στην κρίσιμη φάση, εκεί όπου οι τεχνολογίες κινούνται από το εργαστήριο στην πρώτη βιομηχανική εφαρμογή – για παράδειγμα, στη μικροηλεκτρονική, τις μπαταρίες, την κυβερνοασφάλεια. Δύο θα πρέπει να είναι οι πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Πρώτον, να υπάρξει μια στέρεη βάση προϋποθέσεων οι οποίες να λειτουργούν ως κίνητρα για τη βελτίωση των επιχειρηματικών επιδόσεων. Δεύτερον, να υπάρξει μια πιο στρατηγική προσέγγιση των αλυσίδων αξίας που επηρεάζουν αποφασιστικά τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και οδηγούν στην τεχνολογική ηγεσία.

Πώς επηρεάστηκε η Ευρώπη από τις πρόσφατες εξελίξεις του διεθνούς εμπορίου, όπως οι εμπορικοί πόλεμοι μεταξύ των μεγάλων οικονομιών; Τι θα λέγατε ότι ανησυχεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία από τις εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο;

Η ευημερία της Ευρώπης βασίζεται στις ανοιχτές αγορές και σε ένα διεθνές εμπόριο βασιζόμενο σε κανόνες. Περίπου 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας Ευρωπαίων εξαρτώνται από τις εξαγωγές μας. Οι αυξανόμενες εντάσεις στο διεθνές εμπόριο και οι μονομερείς ενέργειες υπονομεύουν τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη. Δημιουργούν αβεβαιότητα για τις εταιρείες, οι οποίες εξαρτώνται από σταθερούς και προβλεπτούς κανόνες προκειμένου να δραστηριοποιούνται ανά τον κόσμο, ενώ δημιουργούν απειλή για το πολυμερές σύστημα εμπορίου το βασιζόμενο σε κανόνες και για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ένα διεθνές εμπόριο χωρίς κανόνες θα ήταν σαν την Άγρια Δύση – ο ισχυρότερος θα κερδίζει και όλοι οι υπόλοιποι θα χάνουν. Έχουμε μια παγκόσμια οικονομία που εξαρτάται από παγκόσμιες αλυσίδες προμήθειας. Οι προμηθευτές βρίσκονται διεσπαρμένοι ανά τον κόσμο, όχι μόνο σε μία χώρα ή περιφέρεια. Οι χώρες χρειάζεται να μπορούν να εισάγουν προκειμένου να εξάγουν. Το να αυξάνει κανείς τους δασμούς στους εισαγωγείς σημαίνει –πάνω απ’ όλα– ότι μεγαλώνει το κόστος για τους καταναλωτές, είτε αυτοί είναι πολίτες είτε εταιρείες.

Η ψηφιοποίηση είναι ουσιώδης για την παγκοσμιοποιημένη οικονομία μας. Πού βρίσκεται η Ευρώπη όσον αφορά το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σ’ αυτόν τον τομέα;

Η ψηφιακή επανάσταση συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Δεν αποτελεί επιλογή για τις εταιρείες, αποτελεί αναγκαιότητα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, απ’ όλους τους τομείς, θα πρέπει να ωφεληθούν από τη δύναμη που παρέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Η Ευρώπη χρειάζεται να βρεθεί σε ηγετική θέση στην ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών τομέων – την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), την κινητή 5G, την τεχνολογία blockchain και τη μικροηλεκτρονική.

Η ισχύς μας βρίσκεται σε καινοτομικούς τομείς που βασίζονται στην έρευνα, εκεί δηλαδή όπου το ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό κάνει τη διαφορά. Η Ευρώπη έχει πολύ ισχυρή θέση στον τομέα της ρομποτικής και στους αυτοματισμούς, ειδικά σε επίπεδο εφαρμογών μεταξύ επιχειρήσεων (B2B). Ήδη, η ΑΙ θα αρχίσει να διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αναβάθμιση της ισχύος των μηχανών, ανοίγοντας ευρύτατες προοπτικές για τις αγορές του Ίντερνετ των Πραγμάτων. Μπορούμε επίσης να λέμε με υπερηφάνεια ότι η Ευρώπη δείχνει τον δρόμο στον καθορισμό των βασικών προδιαγραφών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), που άρχισε να ισχύει εδώ κι έναν χρόνο, προσφέρει στους πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο και διαφάνεια στο πώς χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους και δίνει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αυξανόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σημαντικό ζήτημα αποτελεί όμως σήμερα και η προστασία του περιβάλλοντος. Ποια είναι η φιλοδοξία της BusinessEurope στα θέματα περιβάλλοντος;

Η επιχειρηματική κοινότητα της Ευρώπης στηρίζει τη φιλοδοξία της ΕΕ να επιτύχει μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου προκειμένου να πιάσουμε τους στόχους της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η καθοριστική αυτή συμφωνία προέκυψε από διαπραγματεύσεις το 2015, οπότε σχεδόν 200 χώρες συμφώνησαν σε σοβαρές προσπάθειες να περιορισθεί η παγκόσμια αύξηση στη θερμοκρασία πολύ κάτω από τους 2οC σε σύγκριση με τα επίπεδα προ της Βιομηχανικής Επανάστασης, με προσπάθεια μάλιστα να περιοριστεί στον 1,5οC.

Σήμερα, οι επιχειρήσεις κάνουν πελώριες επενδύσεις και είναι έτοιμες να συνεργασθούν με τις κυβερνήσεις και την κοινωνία προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η κλιματική ουδετερότητα. Το κατά πόσον η κλιματική ουδετερότητα θα καταστεί εφικτή μέχρι τα μέσα του αιώνα, ώστε να περιοριστεί η μέση αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη στον 1,5οC, θα εξαρτηθεί από το αν θα τηρηθούν μια σειρά από προϋποθέσεις και ενέργειες. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια συνεκτική βιομηχανική στρατηγική για τις επενδύσεις, ευρύτερη διαθεσιμότητα ενέργειας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα με χαμηλό κόστος, πλήρη σύμπραξη των πολιτών και ταχεία σύγκλιση των πρωτοβουλιών σε παγκόσμια κλίμακα.

Δεν έχουν πάψει να υπάρχουν μεγάλες περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό της ΕΕ – ιδίως μεταξύ Βορρά και Νότου της Ευρώπης. Τι μπορεί να γίνει προκειμένου να προωθηθεί ταχύτερα η οικονομική και κοινωνική συνοχή;

Έχει μεγάλη σημασία να επιτευχθεί οικονομική ευημερία σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, ώστε οι άνθρωποι να έχουν αληθινή δυνατότητα να εκμεταλλευθούν πλήρως τις δικές τους δυνατότητες και να ζήσουν με ευημερία. Δεν πρέπει να αφήσουμε κάποιες περιφέρειες να μένουν πίσω, ενώ άλλα μέρη της ΕΕ θα επιτυγχάνουν την οικονομική πρόοδο. Οι χώρες της ΕΕ χρειάζεται να εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα τονώσουν τις οικονομίες τους και θα αυξήσουν την κοινωνική ευημερία.

Υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και περιφερειών, όμως ταυτόχρονα υπήρξε τα τελευταία αυτά χρόνια και αυξανόμενη σύγκλιση μεταξύ ιδίως των ανατολικών κρατών-μελών και των παλαιότερων κρατών-μελών της ΕΕ. Όμως, στο εσωτερικό της Ευρωζώνης παρατηρείται αισθητή έλλειψη σύγκλισης.
Οφείλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες και τις περιφέρειες που σημειώνουν υστέρηση από πλευράς προσέλευσης επενδύσεων και από πλευράς εξασφάλισης ότι οι εταιρείες τους θα μπορέσουν να λειτουργούν ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο, και τούτο μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος και της προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Καίρια σημασία έχει η επένδυση σε δεξιότητες, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά στη διεθνή αγορά. Αυτό προϋποθέτει τόσο τη βελτίωση του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος όσο και την επένδυση σε έρευνα και καινοτομία. Χρειάζεται επίσης να εξασφαλίσουμε ότι η ρύθμιση της αγοράς εργασίας θα είναι επαρκώς ελαστική, ώστε να μπορούν οι εταιρείες να αντιδρούν γρήγορα στις αλλαγές που παρατηρούνται στις αγορές. Αυτό θα απαιτήσει διαρθρωτικές αλλαγές σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποτελεί βασικό βάθρο της περιφερειακής ανάπτυξης, που οφείλει να έχει συνεχή πολιτική στήριξη, ενώ μεγαλύτερη προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση των επενδύσεων σε σύγκριση με την αναδιανεμητική λειτουργία.

 

Έχει κατορθώσει η BusinessEurope να βρίσκεται σε στενή –και, το κυριότερο, αποτελεσματική– επαφή με το σύστημα των Βρυξελλών; Είναι σήμερα «κάτι περισσότερο» από μια ομάδα πίεσης μεταξύ όλων των άλλων;

Η BusinessEurope είναι η φωνή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις Βρυξέλλες, καθώς αντιπροσωπεύει εταιρείες κάθε μεγέθους απ’ όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Είμαστε αναγνωρισμένος κοινωνικός εταίρος. Είμαστε οι κήρυκες της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας και δραστηριοποιούμαστε υπέρ των θεμάτων εκείνων που επηρεάζουν περισσότερο τις επιδόσεις των εταιρειών.

Είναι αλήθεια ότι δεν είμαστε σαν όλες τις άλλες ενώσεις που δραστηριοποιούνται στις Βρυξέλλες, καθώς μιλούμε εκ μέρους όλης της επιχειρηματικής κοινότητας της Ευρώπης και όχι υπέρ ενός κλάδου, προϊόντος ή περιφέρειας. Τα μέλη μας είναι εθνικές ενώσεις επιχειρήσεων από 35 χώρες της Ευρώπης και γι’ αυτό εξασφαλίζουμε ότι η φωνή της επιχειρηματικότητας γίνεται ακουστή στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων της ΕΕ. Λειτουργούμε τακτικά σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο, καθώς και με τους άλλους συντελεστές των αποφάσεων. Αντιπροσωπεύουμε όμως τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στη διεθνή σκηνή, εξασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη θα παραμείνει διεθνώς ανταγωνιστική.

Πιστεύουμε ότι οι εταιρείες είναι η σπονδυλική στήλη της σημερινής και αυριανής προοπτικής της Ευρώπης. Οι επιχειρηματίες είναι που επενδύουν, δημιουργούν θέσεις εργασίας και κάνουν την οικονομία να αναπτύσσεται. Οι εταιρείες δίνουν τις υπεύθυνες λύσεις στις ανάγκες της κοινωνίας, οδηγούν την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ψηφιοποίηση. Είμαστε δεσμευμένοι για τη συνέχιση του ρόλου μας, δηλαδή να κάνουμε ευκαιρίες τις σημερινές προκλήσεις.