Αισιόδοξη ανάγνωση της πορείας της οικονομίας το 2018

 

Θετικό πρόσημο έχει ο απολογισμός για την πορεία της οικονομίας το 2018, σύμφωνα με το τελευταίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής το 2018, με ετήσια αύξηση των απασχολουμένων κατά 75.000 και μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 18% στο τέλος του έτους, καταδεικνύει ότι η οικονομία έχει εισέλθει σταθερά σε μια περίοδο θετικών ρυθμών μεγέθυνσης, παρά τις διεθνείς αντιξοότητες και τις εσωτερικές προκλήσεις.


Ως ιδιαίτερα σημαντική αξιολογείται η συνεχιζόμενη αύξηση των εξαγωγών, ενώ η κάμψη των επενδύσεων κρίνεται συγκυριακή. Σε κάθε περίπτωση η ένταση της επενδυτικής δραστηριότητας δεν μπορεί παρά να είναι ζητούμενη από εδώ και στο εξής, ώστε η οικονομική ανάκαμψη να είναι ισχυρή και βιώσιμη σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Επιπρόσθετα το Δελτίο καλύπτει θέματα για  τις προοπτικές της ευρωπαϊκής και συνολικά της παγκόσμιας οικονομίας, την αναμόρφωση του εταιρικού δικαίου και την υπό ίδρυση Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Δείτε ολόκληρο το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Μάρτιος – Απρίλιος 2019