Αναζητώντας τη «δημιουργική ηγεσία»

 

Ήταν στην (τότε) Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση του Οκτωβρίου 2000 που ο Λευτέρης Αντωνακόπουλος, με την εμπειρία και από την Προεδρία του ΣΕΒ, προσέγγιζε το ζήτημα της ηγεσίας/της ηγετικότητας την σύγχρονη επιχείρηση. Παρατηρούσε: «Αυτό που βλέπω είναι ότι ο τρόπος διαχείρισης [και στην Ελλάδα] περνά από την μέθοδο του μάνατζμεντ στην μέθοδο της δημιουργίας ηγετικής ικανότητας […]. Η θεωρία της ηγετικής διαχείρισης είναι εκείνη που δίνει πρωτοβουλίες σε όλο το προσωπικό και σε όλες τις διαδικασίες, ώστε να έχουν την δυνατότητα άσκησης ηγετικής ικανότητας». Για να συνεχίσει: «Το εκπαιδευτικό σύστημά μας δημιουργεί τους λεγόμενους specialists. Το ερώτημα είναι κατά πόσον δημιουργεί ηγέτες. Η ενθάρρυνση των ηγετικών ικανοτήτων – νομίζω – είναι ένα πράγμα που περιμένουμε να δούμε από την Ελληνική εκπαίδευση».

Σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με το ALBA, έρχεται να οργανώσει ένα σχέδιο δράσεων – 3ετούς διάρκειας – με αντικείμενο ακριβώς την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης στον κόσμο των στελεχών «σε όλες τις βαθμίδες και απ’ όλο το φάσμα των Ελληνικών επιχειρήσεων». Εκείνο που θα επιχειρηθεί από την συνεργασία αυτή, που περιλαμβάνει από την δημιουργία Κέντρου Αριστείας του ΣΕΒ με αντικείμενο την Δημιουργική Ηγεσία/creative leadership μέχρι και εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη στελεχών ή την συμμετοχή των στελεχών σε διάφορα στοχευμένα προγράμματα του ALBA, θα είναι η δημιουργία κλίματος κατάλληλου για τις σύγχρονες επιχειρηματικές προκλήσεις.

Σε μια φάση όπου η ψηφιακή μετάβαση, η συνεχής αλλαγή στα οργανωτικά πρότυπα των επιχειρήσεων, η υποχρεωτική προσαρμογή στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης αλλά και η ανάγκη εξασφάλισης ανταγωνιστικότητας μέσα από την εξωστρέφεια δημιουργούν νέες και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις που χωρίς προσαρμογή οδηγούν τις επιχειρήσεις σε υπαρξιακά αδιέξοδα, η ανάπτυξη soft skills και η συσσωμάτωση του νέου και του συνεργατικού πρότυπου οργάνωσης στην επιχειρηματική λειτουργία γίνονται καθημερινή ανάγκη.

Η διάγνωση αυτή οδήγησε – όπως εξηγήθηκε από τους ανθρώπους του ΣΕΒ και του ALBA (τον Πρύτανή του Κ. Αξάρλογλου και τον Διευθυντή του Κέντρου Αριστείας του ΣΕΒ για την Δημιουργική Ηγεσία Χαρ. Μαινεμλή – στην διαμόρφωση του κοινού προγράμματος που παρουσιάστηκε ως «Μαζί στην Γνώση». Αναμένεται η υλοποίηση. Και… η ενσωμάτωση της συζήτησης περί δημιουργικής ηγεσίας, πρόκληση ανηφορική και δύσκολη, στην Ελληνική επιχειρηματική πρακτική.