Από την Διαχείριση Έργου (Project Management) στην Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Portfolio Management)

 

To Διεθνές Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργου/Project Management Institute/PMI οργάνωσε στην Αθήνα την παρουσίαση της νέας (τέταρτης) εκδοχής του Προτύπου Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου του. Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του Ελληνικού τμήματος του ΡΜΙ Πάνος Χατζηπάνου, είναι η πρώτη φορά όπου η διεθνής αυτή εντελώς εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών διοργανώνει παρουσίαση αιχμής εκτός ΗΠΑ.

Η μετάβαση από το Project Management  στο Programme Management και ήδη στο Portofolio Management, που ακολουθεί την πορεία της σύγχρονης πολυπλοκότητας από τα απλά έργα (στην Ελλάδα, η «πρωτιά» ήταν στο Μετρό της Αθήνας με πρωτοβουλία Στέφανου Μάνου για ανάθεση στην Bechtel) στα σύνολα προγραμμάτων και στην ακόμη πιο σύνθετη διάσταση των έργων και προγραμμάτων που συνδυάζονται σε ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια (επιχειρήσεων, συγκροτημάτων, οργανισμών). Με δεδομένο ότι ο μέσος όρος – μετρούμενης – σπατάλης σε διεθνές επίπεδο θεωρείται ότι έχει φθάσει το 10% των σχετικών προϋπολογισμών έργων και προγραμμάτων (στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται σπατάλη σε ύψος 14%…) γίνεται φανερό ότι κάθε προσπάθεια οργάνωσης/παρακολούθησης και συνολικής διαχείρισης έχει πλέον κρίσιμη σημασία. Από το πώς χτίζεται/διαμορφώνεται ένα ξενοδοχείο ή μια γραμμή παραγωγής μέχρι το πως αναλαμβάνεται και ολοκληρώνεται ένας δρόμος ή ένα ενεργειακό έργο και πώς εξελίσσεται ένα ολόκληρο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, η Διαχείριση Έργου Προγράμματος/Χαρτοφυλακίου παίζει στις ημέρες μας κομβικό ρόλο.

Προσεγγίσεις με βάση την ποιότητα εκτέλεσης, την εξασφάλιση διαφάνειας, την στάθμιση της αξίας των χαρτοφυλακίων απέναντι στα ρίσκα που αναλαμβάνονται/ενυπάρχουν, την ευθυγράμμιση των σχεδίων που εκτελούνται με την συνολική στρατηγική (εταιρείας, φορέα, οργανισμού) , την εξασφάλιση της δέσμευσης και συνεργασίας των συντελεστών/stakeholders, την ύπαρξη ηγεσίας κατά την εκτέλεση του έργου, την ενσωμάτωση μιας κουλτούρας που να δέχεται τις αλλαγές και γνωρίζει να προσαρμόζεται και τέλος την δυνατότητα διαχείρισης της πολυπλοκότητας είναι εκείνες που, κωδικοποιούμενες, συναπαρτίζουν το Πρότυπο Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.