Από την ΕΟΚ στο ευρώ

Η πρώτη δεκαετία της Ελλάδας στην ΕΟΚ υπήρξε περίοδος εμβάθυνσης των κοινοτικών θεσμών αλλά και ένταξης νέων μελών, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Το 1985 υπογράφεται η Συνθήκη Σέγκεν, το 1986 υιοθετείται η σημαία με τα αστέρια και υπογράφεται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, που έθετε ως στόχο τη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς μέχρι το τέλος του 1992.
Το 1990 η πτώση του Τείχους του Βερολίνου αλλάζει το διεθνές σκηνικό. Στις 7 Φεβρουαρίου 1992 οι ηγέτες της τότε ΕΟΚ υπογράφουν στην Ολλανδική πόλη Μάαστριχτ την ομώνυμη συνθήκη, την οποία το τότε εξώφυλλο της Βιομηχανικής Επιθεώρησης χαρακτήριζε «χειραψία με το μέλλον».

Η Συνθήκη προβλέπει σημαντικές αλλαγές, που οδηγούν στη δημιουργία της ΕΕ. Στην Ελλάδα ανοίγουν οι συζητήσεις για τη θέση της χώρας στο νέο τοπίο και τον Ιούνιο του 1992 η Βιομηχανική Επιθεώρηση παρουσιάζει τις θέσεις του ΣΕΒ.

Στο νέο οικοδόμημα ιδιαίτερα ενισχυμένος είναι ο ρόλος των λόμπι των Βρυξελλών, στα οποία είναι αφιερωμένο το τεύχος της Βιομηχανικής Επιθεώρησης τον Ιανουάριο του 1995.

Τα χρόνια της δεκαετίας του ’90 είναι πλούσια γεγονότων, καθώς εκτός από τη νέα διεύρυνση (Σουηδία, Φινλανδία και Αυστρία) οριστικοποιείται το σχέδιο υιοθέτησης του κοινού νομίσματος, ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι οικονομίες που προτίθενται να συμμετέχουν στην Ευρωζώνη «κλειδώνουν» τις ισοτιμίες των νομισμάτων τους. Η ελληνική κυβέρνηση ανακοινώνει την πρόθεση ένταξης και της Ελλάδας και τον Μάιο του 1997 η Βιομηχανική Επιθεώρηση αναρωτιέται «ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό».

Στην κατεύθυνση της ένταξης, στο τέλος του έτους, κατατίθεται ο προϋπολογισμός και ο τότε Πρόεδρος του ΣΟΕ, Γιάννης Στουρνάρας, μιλάει στην Βιομηχανική Οικονομική Επιθεώρηση.

Τον Ιανουάριο του 1999 η πορεία πλέον έχει κλειδώσει και η Οικονομική και Βιομηχανική Επιθεώρηση περιγράφει τα βήματα προς το κοινό νόμισμα.

Πλέον το 2000 η ΟΝΕ είναι πραγματικότητα και η Ελλάδα έτοιμη να ενταχθεί.

Στο τέλος του 2000 οι Έλληνες είναι έτοιμοι να υποδεχθούν το ευρώ και η Οικονομική και Βιομηχανική Επιθεώρηση συζητά για το στοίχημα της νέας εποχής.