Αφθονία

 

Μάνος Δασκαλάκης, Αφθονία: Πώς να αποκτήσετε χιλιάδες ευρώ με τη δουλειά σας!
Εκδόσεις The XDream, Αθήνα 2018, σελίδες 252, τιμή: 14,99 ευρώ

 

 

Τι είναι εκείνο που κάνει τον επιχειρηματία; Τι είναι εκείνο που φέρνει την επιτυχία –ή πάντως την επιδίωξή της– μέσα από τη διακινδύνευση, αλλά και από την οργάνωση και τη στόχευση της σκέψης και της δράσης;
Αν ο Έντισον έκανε 10.000 πειράματα μέχρι να προκύψει ο ηλεκτρικός λαμπτήρας (που κυριολεκτικά άλλαξε τον κόσμο), αν η μελέτη της UBS έδειξε ότι δύο άνθρωποι στους τρεις θεωρούν ότι ευημερία είναι εκείνη η κατάσταση όπου ακόμη και η μείζων αποτυχία δεν μπορεί να συμπαρασύρει στην απόλυτη δυστυχία, αν η επιτυχία μπορεί να επιδιωχθεί με τη σταθερή επανάληψη μιας σωστής διαδικασίας, η αναζήτηση του Μάνου Δασκαλάκη οδηγεί τον αναγνώστη στην προσέγγιση της αφθονίας ως μιας εσωτερικής ωρίμανσης. Ως «επαγρύπνησης σκέψης» κατά τη δική του διατύπωση.