Η ακτινογραφία των εξαγωγών

Οικονομική Επιθεώρηση, Αύγουστος 2021, τ. 1009

Τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Eurostat επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ

 

Εκρηκτική αύξηση κατέγραψε το εμπορικό έλλειμμα τον Μάιο (€510,9 εκατ. ή +44% σε 12μηνη βάση), καθώς η αύξηση των εισαγωγών (€1,6 δισ. ή +48,5%) υπερκάλυψε εκείνη των εξαγωγών (€1,09 δισ. ή +51,1%). Αντίστοιχη είναι η επιβάρυνση του ελλείμματος είναι (€473 εκατ. ή +44%) εφόσον εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές των οποίων αυξήθηκαν κατά €710 εκατ. ή 239%.  Μεταξύ των επιμέρους κλάδων εξαγωγών τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατέγραψαν τα λίπη-έλαια (€50,6 εκατ. ή 153%) και τη μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση τα βιομηχανικά προϊόντα (€108,7 εκατ. ή 30%).

 

Διψήφια επίπεδα έφτασε στο 5μηνο η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος. Αν και τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου καταγραφόταν μείωση (αποτέλεσμα των μέτρων εγκλεισμού), από τον Μάρτιο το έλλειμμα άρχισε να αυξάνεται. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 έφτασε τα €8,27 δισ., έναντι €7,5 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν 19% (+€3,7 δισ.) και οι εξαγωγές 24,3% (+€2,97 δισ.), με τη μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών να καταγράφεται σε απόλυτους όρους στα πετρελαιοειδή (+€1,23 δισ. ή 45,3%) και σε σχετικούς στις πρώτες ύλες (+€250,8 εκατ. ή 51,9%).

Το διμερές εμπόριο αγαθών μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας διαμορφώθηκε στα 372,6 εκατ. ευρώ το 2020, μειωμένο κατά 24,7 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2019. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 193,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από την Ουκρανία στα 179,0 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 17,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,1% από το 2019 στο 2020, ενώ αντίστοιχα οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 7,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,0% στο ίδιο διάστημα. Το εμπορικό ισοζύγιο για την Ελλάδα παρουσίασε πλεόνασμα το οποίο διαμορφώθηκε σε 14,7 εκατ. ευρώ.

Στο α’ τετράμηνο 2021 το συνολικό εμπόριο Ελλάδας-Ουκρανίας μειώθηκε κατά 19,8 εκατ. ευρώ (14,4%). Οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν στο ποσό των 56,3 εκατ. ευρώ και οι εισαγωγές στο ποσό των 61,9 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το εμπορικό ισοζύγιο για την Ελλάδα παρουσίασε έλλειμμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε 5,6 εκατ. ευρώ, για πρώτη φορά μετά από το 2017. Στο τετράμηνο, πάνω από το μισό των ελληνικών εξαγωγών (56,2%) αφορά σε ορυκτά καύσιμα, λάδια και ασφαλτώδεις ύλες, ενώ το 40% των εισαγωγών σε χυτοσίδηρο, σίδηρο και χάλυβα.