Για την συζήτηση περί ψηφιακού άλματος

 

Σήμερα και αύριο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και με βάση ειδική μελέτη που εκπόνησε η εταιρεία consulting σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων με έμφαση στα τεχνολογικά Accenture (ξεκίνησε ως Arthur Andersen, σήμερα στηρίζει στα θέματα της 94 από τις 100 εταιρείες του Fortune Global 100), σε στενή συνεργασία με τον ΣΕΒ αλλά και τον ΟΤΕ, επιχειρείται να συζητηθεί κάτι που τιτλοφορείται «Η Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας».

Αν και θα μπορούσε κανείς να είναι επιφυλακτικός σε κάτι που – για μιαν ακόμη φορά – θέτει ως στόχο εκείνο που έχει ονομασθεί “ψηφιακό άλμα” ή πάλι “ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας”, αυτή την φορά το ενδιαφέρον μπορεί/οφείλει να κινήσει το γεγονός ότι στην στόχευση προσέρχεται πρώτα-πρώτα η ίδια η βιομηχανία. Από την Επιτροπή Βιομηχανίας και Μεταποίησης του ΣΕΒ ο Μιχάλης Στασινόπουλος εξήγησε το πώς η βιομηχανία “ακολούθησε τον δρόμο της ψηφιακής τεχνολογίας όσο της το επιτρέπουν οι δυνατότητές της”. Και γνώρισε άμεσα, και συνειδητοποίησε ο κλάδος τις δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας και τον συνδυασμό εξοικονόμησης στο κόστος αλλά και κατοχύρωσης μεγαλύτερης συνέπειας. Που, όλα μαζί, βοηθούν “στην βιωσιμότητα της βιομηχανίας στην διεθνή αγορά”. Αυτά, μαζί με την μείωση του κόστους της χρήσης νέων τεχνολογιών (λόγω της διεύρυνσης της χρήσης αυτής) δίνει περιεχόμενο στην έκφραση “βιομηχανία 4.0”, δηλαδή επόμενη φάση της ανάπτυξης.

Στηριζόμενος σ’ αυτήν την βάση – αλλά και ανοίγοντας την συζήτηση για χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα (με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ανάδραση) καθώς και στην λειτουργία του Δημοσίου (εδώ, βέβαια, έντονη μια μικρή αίσθηση deja vu) – ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Θόδωρος Φέσσας έκανε προβολή του τι θα σήμαινε η εφαρμογή ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής: με ορίζοντα το 2021. Uα μπορούσαν “να δημιουργηθούν άμεσα τουλάχιστον 50.000 νέες, μόνιμες, καλές θέσεις απασχόλησης” (προσέξτε την κλιμάκωση των επιθέτων!), και να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 4% περίπου στο διάστημα αυτό (ένα τρίτο της στοχευόμενης ανάπτυξης, αν μετράμε καλά..).

Στο επίσημο τμήμα της διοργάνωσης, δίπλα στον Θ. Φέσσα και  τον Μιχάλη Τσαμάζ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ, θα βρεθεί ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά – δείγμα κι αυτό της έμφασης που δίνουν οι Βρυξέλλες στο κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος (γιατί η Ελλάδα, τόνισε ήδη ο Θ . Φέσσας, “καταλαμβάνει μια από τις τελευταίες θέσεις στην ψηφιακή ωριμότητα”).