ΔΕΘ 1959

Στα περίπτερα της 24ης ΔΕΘ ξεναγούσε το τεύχος Σεπτεμβρίου 1959

Στο δε τεύχος Οκτωβρίου το εξώφυλλο εστιάζει στο περίπτερο της ΔΕΗ στη ΔΕΘ («το καλύτερον της εφετινής Εκθέσεως») μπροστά από το οποίο είχε τοποθετηθεί ιστός 32 μέτρων με λαμπτήρα ξένου στην κορυφή του («το μεγαλύτερον φωτιστικόν σώμα του κόσμου»)