ΔΕΘ 1967

Το αρκετά αφαιρετικό εξώφυλλο αναφέρεται στη ΔΕΘ σε ένα τεύχος με 20σελιδο(!) αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη