ΔΕΘ 1972

Πανοραμική άποψη του εκθεσιακού χώρου στο εξώφυλλο και ρεπορτάζ για
«προοπτικαί, δυνατότητες αλλά και αδυναμίαι» της 37ης ΔΕΘ