ΔΕΘ 1999

Είκοσι χρόνια πριν, η ΔΕΘ του 1999 αποτελεί αφορμή για την Οικονομική και Βιομηχανική Επιθεώρηση  να αφιερώσει 26 σελίδες του τεύχους Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ και κυρίως στις ελληνικές επιχειρήσεις με ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια. Μια τάση που θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια (πρώτη περίοδο της ελληνικής παρουσίας στην Ευρωζώνη), θα ατονίσει από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και βέβαια θα ακυρωθεί πλήρως μετά το ξέσπασμα της κρίσης, τη δεκαετία του 2010.