Διαβάζοντας τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις: Η ανάγνωση, οι αριθμοί και οι σημειώσεις

 

Σταμάτης Δρίτσας, Διαβάζοντας τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις: Η ανάγνωση, οι αριθμοί και οι σημειώσεις
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2019, σελίδες 432, τιμή: 44,00 ευρώ

 

Τεχνικότατο μεν το ζήτημα, αλλά κυριολεκτικά βασική γνώση – προαπαιτούμενο για τους (όλο και περισσότερους) ασχολούμενους με τη διαχείριση των επιχειρήσεων: εκεί που παλιά ήταν τα μέλη της διοίκησης ή τα στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών, βαθμιαία προστέθηκαν πολλαπλά επίπεδα. Σίγουρα οι μετέχοντες στην έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης (και της κανονιστικής συμμόρφωσης, άλλωστε), όσοι έχουν ρόλο στις ρυθμιστικές αρχές, αλλά και οι μέτοχοι, οι συναλλασσόμενοι (από ένα επίπεδο οργανωτικής απαιτητικότητας και πάνω), οι αναλυτές, ακόμη και… οι άνθρωποι της ενημέρωσης.

 

Η απεικόνιση της κατάστασης και της πορείας/της «ζωής» της επιχείρησης μέσα από τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις (αυτό είναι το αντικείμενο της συζήτησης), που και αυτά έχουν πολυπλοκοποιηθεί αλλά και έχουν αποκτήσει ουσιαστικό αντικείμενο μετά τις αλλεπάλληλες στρώσεις διεθνούς, ευρωπαϊκής και εγχώριας τυποποίησης, είναι μεν κάτι που χρειάζεται ειδική γνώση, όμως είναι και κάτι που χρήσιμο είναι να μπορεί να προσεγγισθεί και με λιγότερο εξειδικευμένες απαιτήσεις. Αυτό επιχειρεί, και μάλιστα επεκτείνει στην κατεύθυνση της ανάλυσης με βάση αριθμοδείκτες, ο Σταμάτης Δρίτσας σε αυτό το βιβλίο του, που επιδιώκει να λειτουργήσει ως μίτος της Αριάδνης. [Μην χάσετε τον οδικό χάρτη ανάγνωσης, που κυριολεκτικά ξεδιπλώνεται στο τέλος, από την αλφαβήτα Ενεργητικού-Παθητικού-Καθαρής Θέσης μέχρι και το Προσάρτημα. Και δώστε βάση στην «ξενάγηση» στη λόχμη των Σημειώσεων των ορκωτών.]