Δύσπιστοι οι Έλληνες για την επαγγελματική εκπαίδευση

 

Οικονομική Επιθεώρηση, Oκτώβριος 2019, τ. 987
ΦΑΚΕΛΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Απόστολου Λακασά

 

Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης αναδεικνύει τις διαφορές μεταξύ Ελλάδας και υπόλοιπης Ευρώπης

 

Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να θέσει δύο στόχους σε σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη χώρα μας. Εκτός από την ποιοτική αναβάθμισή της, πρέπει να πείσει γονείς και μαθητές για την αξία και τη στόχευση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Και αυτό διότι επί δεκαετίες η τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα ήταν ο «φτωχός συγγενής» της γενικής εκπαίδευσης, η οποία βεβαίως οδηγεί στο πανεπιστήμιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) στις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι οι Έλληνες έχουν αρνητική εικόνα για την επαγγελματική εκπαίδευση και ότι θεωρούν ότι πρέπει να γίνεται στο… πανεπιστήμιο. Το ίδιο αποδεικνύεται από σειρά απαντήσεων των Ελλήνων. Η δυσπιστία έναντι της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι διάχυτη. Σε τελείως αντίθετη τροχιά κινούνται οι Ευρωπαίοι, καθώς περισσότεροι εμπιστεύονται την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και τη στόχευσή της.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ περισσότεροι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή του Γυμνασίου) επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση. Στη χώρα μας, το 79% των 15χρονων συνεχίζει στο Γενικό Λύκειο και το υπόλοιπο 21% στο Επαγγελματικό Λύκειο, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ είναι 59% και 40%, και αυτά τα ποσοστά επιβεβαιώνονται από την κατανομή όσων (με κριτήριο τον τύπο λυκείου που ολοκλήρωσαν), οι οποίοι μετείχαν στην έρευνα του Cedefop.

 

 

 

Στην έρευνα επιβεβαιώνεται ότι οι Έλληνες συνδέουν την επαγγελματική αποκατάσταση κυρίως με τις πανεπιστημιακές σπουδές. Το 55% θεωρεί ότι η επαγγελματική εκπαίδευση πραγματοποιείται (πάντα ή συχνά) στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα, το ποσοστό είναι το ίδιο και στους αποφοίτους Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου. Αντίθετα, στην Ευρώπη των 28 μόνο το 45% συνδέει την επαγγελματική εκπαίδευση με την πανεπιστημιακή.

Επίσης, σχεδόν οι εννιά (ακριβές ποσοστό 85%) Έλληνες θεωρούν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να γίνεται πριν από τον εργασιακό βίο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 75%. Από την άλλη, το 84% των Ελλήνων πιστεύουν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να οργανώνεται σε σχολικό περιβάλλον. Ενδιαφέρον είναι ότι τόσο οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων όσο και των Επαγγελματικών, σε ποσοστό 87%, απάντησαν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να οργανώνεται σε σχολικό περιβάλλον. Αντίθετα, στην Ευρώπη το ποσοστό που πιστεύει το ίδιο είναι 75%.

Ωστόσο, στο πιο επιτυχημένο μοντέλο επαγγελματικής εκπαίδευσης, τη διττή εκπαίδευση, μεγάλη εμπλοκή στην επαγγελματική εκπαίδευση έχουν οι εταιρείες, οι οποίες δίνουν κατευθύνσεις για τα τεχνικά ζητήματα στα οποία πρέπει να είναι ενήμερος ο σπουδαστής. Στην Ελλάδα η βασική επαγγελματική εκπαίδευση γίνεται στο Επαγγελματικό Λύκειο και ακολουθεί ο θεσμός της μαθητείας.

Η δυσπιστία των Ελλήνων για την επαγγελματική εκπαίδευση αποδεικνύεται από το γεγονός ότι πάνω από τους μισούς (53%) δήλωσαν ότι η τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση έχει αρνητική ή σχετικά αρνητική εικόνα μεταξύ των μαθητών 16 έως 18 ετών, δηλαδή των παιδιών στα οποία απευθύνεται. Μάλιστα, από το 53% οι περισσότεροι (το 29%) δήλωσαν ότι υπάρχει αρνητική εικόνα και το 24% σχετικά αρνητική. Την ίδια άποψη έχει ο ένας στους δύο (το ακριβές ποσοστό είναι 48%) απόφοιτοι επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ υψηλότερο είναι το ποσοστό (62%) μεταξύ των πτυχιούχων γενικής εκπαίδευσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, το 85% των Ελλήνων θεωρεί ότι είναι ευκολότερο το απολυτήριο στην επαγγελματική εκπαίδευση, σε σχέση με το 63% των Ευρωπαίων που έχει την ίδια άποψη. Πρόκειται για άλλη μια θέση που υποδηλώνει την ψήφο εμπιστοσύνης των Ελλήνων υπέρ της γενικής εκπαίδευσης και τη δυσπιστία έναντι της επαγγελματικής.

Μια εξήγηση για τη δυσπιστία στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα δίνει η άποψη ότι οι μαθητές με χαμηλότερες βαθμολογίες κατευθύνονται προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Το 84% των Ελλήνων αυτό το πιστεύει, έναντι του 75% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Βεβαίως, αυτό έχει μεγάλη δόση αλήθειας, καθώς στην Ελλάδα θεωρείται ότι εάν κάποιος… παίρνει τα γράμματα, πρέπει απαραιτήτως να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, ενώ οι υπόλοιποι πρέπει να αναζητήσουν διαφυγή στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Άλλωστε, η επαγγελματική εκπαίδευση δεν οδηγεί σε καλοπληρωμένες δουλειές! Άλλη μια άποψη που εν πολλοίς κρύβει στερεοτυπικές αντιλήψεις και δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα, όπου η ανεργία των πτυχιούχων ΑΕΙ είναι η υψηλότερη της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, λιγότεροι από τους μισούς (το 48%) δήλωσαν στην έρευνα ότι οι απόφοιτοι επαγγελματικών σχολείων θα καταφέρουν να αποκτήσουν μια καλοπληρωμένη δουλειά. Βέβαια, αυτό το πιστεύουν περισσότεροι απόφοιτοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης (το 59% έναντι του 43% που έχουν αποφοιτήσει από γενικό λύκειο), ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 61%.

Από την άλλη πάντως, το 57% των Ελλήνων της επαγγελματικής εκπαίδευσης θεωρούν ότι το απολυτήριό τους μπορεί να τους βοηθήσει για σπουδές στο εξωτερικό.

Ωστόσο, ενδιαφέρον είναι ότι εντέλει περισσότεροι απόφοιτοι επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σχέση με τους αποφοίτους γενικής εκπαίδευσης (74% έναντι 69%) δήλωσαν ικανοποιημένοι από την επαγγελματική τους πορεία. Επίσης, ο ένας στους δύο (ακριβές ποσοστό 51%) αποφοίτους επαγγελματικής εκπαίδευσης βρήκε την πρώτη του δουλειά με μακροχρόνιες προοπτικές παραμονής σε αυτήν (όχι δηλαδή ετεροαπασχόληση ή δουλειά ανάγκης) μέσα στους πρώτους έξι μήνες από την αποφοίτησή του. Αντίθετα, την ίδια καλή τύχη είχε μόνο ο ένας στους τρεις (ποσοστό 34%) αποφοίτους Γενικού Λυκείου.