ΕΛΙΑΜΕΠ: Οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις περί την πανδημία

 

Στο εβδομαδιαίο newsletter που εκδίδει σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας το Παρατηρητήριο Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Οικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ παρουσιάζει μια εξαιρετικά χρήσιμη σύνοψη των μέτρων που έχουν λάβει τα μεγαλύτερα κράτη της Ευρωζώνης και οι σημαντικότερες οικονομίες διεθνώς. Το newsletter περιλαμβάνει, επίσης, τις πιο ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις των τελευταίων ημερών, καθώς και αναλύσεις των ειδικών του ΕΛΙΑΜΕΠ.