«Επαγγέλματα με μέλλον» μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης

 

Επανήλθε ο ΣΕΒ στο θέμα που και πέρσι είχε προσπαθήσει να ανακινήσει – με την εκστρατεία «Η Ελλάδα παράγει», που είχε μιλήσει για 17 παραδείγματα μεσαίων επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονταν από επιτυχία στην εξωστρέφεια και τις επενδύσεις καινοτομίας – αλλά και που συνολικά προσπαθεί να θέσει στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος: Πώς οι επιχειρήσεις δεν κατορθώνουν να βρουν, παρά την συνεχιζόμενη κρίση στην αγορά εργασίας, ανθρώπινο δυναμικό κατάλληλο να καλύψει σημαντικές ανάγκες της/κενές θέσεις απασχόλησης.

Με μελέτη που παρουσίασε,  Ο Σύνδεσμος εξήγησε πώς τόσο σε επιστημονικό προσωπικό και εξειδικευμένους τεχνίτες, όμως ακόμη και σε ανειδίκευτους εργάτες, ένα 22% των επιχειρήσεων δυσκολεύεται να διατηρήσει ανθρώπινο δυναμικό. Ιδιαίτερα στην Ψηφιακή Οικονομία, αλλά και τον τομέα της Ενέργειας, το πρόβλημα είναι σημαντικό. Επίσης σε κλάδους όπως τα Logistics ή η Αγροδιατροφή, όπου μάλλον μεσαία αν μη χαμηλά προσόντα είναι τα απαιτούμενα, υπάρχουν ελλείψεις. Γενικότερα, ένα 46% των επιχειρήσεων εντοπίζει «ελλείψεις γνώσεων και δεξιοτήτων» στο δυναμικό που ήδη απασχολούν: ιδίως σε ότι αφορά εξωστρέφεια/ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων, εισαγωγή καινοτομιών και ανάπτυξη προϊόντων και μάρκετινγκ/ανάπτυξη πωλήσεων, τα προβλήματα έχουν αυξηθεί.

Αυτή η εικόνα, δεν έχει κατορθωθεί να βελτιωθεί αρκετά, παρά το γεγονός ότι μια στις δυο επιχειρήσεις έχει προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, ενώ 4 στις 1 επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει σχέσεις με ΑΕΙ (μάλλον όμως ενημερωτικού χαρακτήρα). Πρωτοβουλίες όπως π.χ. «βιομηχανικών διδακτορικών» έχουν μεν αναληφθεί, (με στήριξη ιδίως του Ιδρύματος Νιάρχου), πλην όμως όχι σε κλίμακα που να συγκρίνεται με εκείνην άλλων χωρών (παράδειγμα Δανίας).

Στις προτάσεις πολιτικής του ΣΕΒ ξεχωρίζει η σύσταση για στροφή του εκπαιδευτικού συστήματος σε ψηφιακές δεξιότητες, γνώσεις STEM (Θετικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Μαθηματικών) , γνώσεις βασισμένες στην εμπειρία/στους χώρους παραγωγής. η έμφαση στην προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. η αναδιοργάνωση της δια βίου μάθησης. η αξιοποίηση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης σωστού επιπέδου.

Προκειμένου να δώσει και πρακτικά παραδείγματα «καλών δουλειών», δηλαδή επαγγελμάτων που δεν φαίνονται πάντα οικεία, ενώ οδηγούν σε καλά αμειβόμενη και σταθερή εργασία ο ΣΕΒ ανέφερε 11 ειδικές κατηγορίες: και αν οι χειριστές μηχανημάτων έργου ή οι εργοδηγοί κλάδου ορυκτών ακούγονται αρκετά παραδοσιακοί, οι μηχανικοί δικτύων και βάσεων δεδομένων, ή πάλι ανάπτυξης λογισμικού, ή ακόμη τα στελέχη διαχείρισης ασφαλείας/ποιότητας τροφίμων, προώθησης εξαγωγών και εφοδιαστικής αλυσίδας θάπρεπε να κρατήσουν την προσοχή.

Με τρόπο που θυμίζει παλιότερη δουλειά του ΙΟΒΕ, ο Σύνδεσμος έδειξε προς την κατεύθυνση της επανακατάρτισης δυναμικού π.χ. από τους μαθηματικούς και φυσικούς προς την κατεύθυνση των επαγγελμάτων της Ψηφιακής Οικονομίας λιγότερη συζήτηση για οικονομολόγους ή και νομικούς στον χώρο των εξαγωγών ή της εν γένει εξωστρέφειας.

Το κυριότερο όμως στοίχημα – το οποίο πάντως είναι στοίχημα κοινωνίας και όχι πολιτικής – είναι και παραμένει εκείνο της ανάκτησης/πρόσδοσης αξίας στα τεχνικά επαγγέλματα: η περιπέτεια του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν αναφέρθηκε στον ψυκτικό από το Περιστέρι – γιατί όχι από το Μαρούσι, η την Γλυφάδα; – δείχνει την απόσταση που έχει να διανυθεί.