Η ανηφορική συζήτηση περί μικρομεσαίων

 

Βλέπαμε και χθες την διοργάνωση Συνεδρίου Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων από την ΣΕΒ, μετά και από μελέτη της Ersnt&Young, με στόχο να υποστηριχθεί ένα «Σύμφωνο για τις ΜμΕ». Με συμμετοχή Κυβέρνησης, φορέων και επιχειρηματικότητας και με στόχο την διαμόρφωση ενός πλαισίου πολιτικής που θα βοηθήσει στην βαθμιαία μεγέθυνση και ενδυνάμωση των (πολλών, υπερβολικά πολλών) μικρών και πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων – διότι αυτή προέκυψε από την μελέτη και τις συζητήσεις εντός ΣΕΒ ότι είναι η οδός για τις ΜμΕ στην αυριανή Ελλάδα.

Αν χθες περιγράψαμε τις 6 κατευθύνσεις που τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης ως «οδηγός για τις ΜμΕ», σήμερα θα σταθούμε σε ορισμένα στοιχεία που δίνουν το μέγεθος του προβλήματος.

Πρώτον, στις Ελληνικές ΜμΕ παρατηρείται ιδιαίτερα τονισμένη υστέρηση στην παραγωγικότητα: βρίσκεται περίπου στο 50% εκείνης των Ευρωπαϊκών. Είναι, δε, πολύ χαμηλότερη στις πολύ μικρές απ’ αυτές – και τούτο παρά την ευελιξία που εξ ορισμού διαθέτουν. Με δεδομένο ότι 96% των ΜμΕ στην Ελλάδα είναι πολύ μικρές (έναντι 93% στην Ευρώπη) και ότι αυτές παράγουν μόλις 9% του ΑΕΠ (έναντι 10% του ΑΕΠ που παράγεται από τις μεσαίες), και με δεδομένο ότι από τις σχεδόν 700.000 ΜμΕ είναι ζήτημα αν 17.000 εξάγουν (σ’ αυτές οι μεσαίες παρουσιάζουν κατά 43% παρόμοια δραστηριότητα, οι πολύ μικρές μόλις 1,65% , οι μικρές 2,3%), προκύπτει ανάγκη μετάβασης σε ένα άλλο πρότυπο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΒ, το μέγεθος είναι εκείνο που κρίνει την πορεία: κατά 40% μεγαλύτερη έναντι των μικρών εμφανίζεται η παραγωγικότητα των μεσαίων (κατά 176% έναντι των πολύ μικρών!). Στα δε χρόνια της κρίσης, οι μεσαίες επιχειρήσεις αντέδρασαν αυξάνοντας – κατά 40% – τις εξαγωγές τους, και τούτο ενώ στο διάστημα 2008-14 αύξησαν και τα περιθώρια κέρδους τους.

Καθώς λοιπόν – το επανέλαβαν όλοι οι παρεμβαίνοντες από πλευράς ΣΕΒ – «ο Σύνδεσμος δεν είναι λέσχη των μεγάλων, αλλά κοινή στέγη για όλους», το ζήτημα της μεγέθυνσης των επιχειρήσεων τέθηκε στο τραπέζι για την μετά-την-κρίση εποχή. Και τούτο με την διαπίστωση ότι ναι μεν στην οικονομία κάποιες ισορροπίες αποκαταστάθηκαν, όμως «ο παραγωγικός μετασχηματισμός δεν έχει ακόμη επιτευχθεί».

Θεωρούμε ότι η συζήτηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία ιδίως όπως έρχεται τώρα – οπότε θα επανέλθουμε και αύριο.