Η Βιομηχανική Επιθεώρησις για την ΕΟΚ το 1966

Έλληνες και Ευρωπαίοι ηγέτες μετά την υπογραφή της συνθήκης σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ, το 1961. Στο κέντρο διακρίνεται ο Κωνσταντίνος Καραμανλή

Το ιστορικό πλαίσιο

Κατά την πρώτη 5ετία εφαρμογής της Συμφωνίας Σύνδεσης Ελλάδας – ΕΟΚ υλοποιήθηκαν με ικανοποιητικό ρυθμό οι διατάξεις που αφορούσαν ρυθμίσεις δασμολογικού και εμπορικού χαρακτήρα, σχετικά με τα βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα και οργανώθηκε η απορρόφηση των διαθεσίμων πόρων του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου. Η ελληνική κοινή γνώμη άρχισε να εξοικειώνεται με το κοινοτικό κεκτημένο. Παράλληλα η ίδια η ΕΟΚ ωρίμαζε, οι κοινές πολιτικές επεκτείνονταν σε όλο και περισσότερους τομείς και οι οικονομίες των κρατών-μελών αποκτούσαν όλο και πιο κοινό βηματισμό, με τη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων να αυξάνεται, χρόνο με το χρόνο. Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω αποσπάσματα από τεύχη του 1967, για την κινητικότητα της εργασίας και την κοινωνική πολιτική.

Η πορεία σύγκλισης της Ελλάδας ανακόπηκε απότομα το ξημέρωμα της 21ης Απριλίου, όταν το πραξικόπημα έβαλε μαζί με τη χώρα στο «γύψο» και την ευρωπαϊκή της πορεία. Ευτυχώς η στάση των κοινοτικών θεσμών υπήρξε από την πρώτη στιγμή ξεκάθαρη: Εφόσον η χώρα δεν είχε πλέον δημοκρατικές ελευθερίες και ήδη γινόταν λόγος για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για βασανιστήρια και εγκλεισμούς των πολιτικών αντιπάλων του καθεστώτος, δεν υπήρχε θέση για αυτή ανάμεσα στα άλλα μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. Στις 10 Μαΐου 1967, σε συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής και Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λειτουργούσε στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής Συνδέσεως ΕΟΚ – Ελλάδας, ελήφθη η απόφαση «παγώματος» της σχετικής διαδικασίας. Σε ολόκληρο το χρονικό διάστημα των 7 επτά ετών ως την κατάρρευση της δικτατορίας εφαρμόστηκαν μόνον οι αυτόματες διατάξεις από τη Συμφωνία των Αθηνών, όχι όμως και οι δυναμικές διατάξεις που αφορούσαν την εξέλιξη της Συνδέσεως. Διακόπηκε, επίσης, η λειτουργία του Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου, από το οποίο παρέμεινε αχρησιμοποίητο ποσό 55,7 εκατ. δολ.

Βιομηχανική Επιθεώρησις, Αύγουστος 1966

Βιομηχανική Επιθεώρησις, Δεκέμβριος 1966