Η Βιομηχανική Επιθεώρησις για τη σχέση της Ελλάδας με τη νεοϊδρυθείσα ΕΟΚ

Στις 25 Μαρτίου του 1957,στη μεγάλη αίθουσα της Αναγέννησης του Καπιτωλίου, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Βελγίου, Ολλανδίας και Λουξεμβούργου υπογράφουν τη Συνθήκη της Ρώμης, με την οποία ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), που αρχικά σχεδιαζόταν να είναι μια τελωνιακή ένωση (διακίνηση αγαθών χωρίς δασμούς ή άλλους φραγμούς) και στη συνέχεια μια κοινή αγορά (διακίνηση εργαζομένων και κεφαλαίων χωρίς φραγμούς).

Στο τεύχος Ιουνίου 1957 της Βιομηχανικής Επιθεώρησης, το άρθρο της σύνταξης περιγράφει την εικόνα και τη σχέση που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα με τον νέο Διεθνή Οργανισμό.