Η επιμέλεια εαυτού στην εικονιστική κοινωνία

 

Θεοφάνης Τάσης, Η επιμέλεια εαυτού στην εικονιστική κοινωνία
Εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2018, σελίδες 480, τιμή: 22,00 ευρώ

 

 

 

Το ερώτημα με το οποίο, κατά βάθος, έρχεται να ασχοληθεί αυτό το βιβλίο του Θ. Τάση –φιλοσόφου εκ φυσικών– είναι το «Πώς να ζήσω τη ζωή μου;» Ερώτημα, μην το παραβλέπουμε, που γεννιέται σε σχετικά περιορισμένο κύκλο ανθρώπων, στις κοινωνίες της σχετικής άνεσης και ελευθερίας• κύκλο όμως ολοένα και διευρυνόμενο, καθώς η αίσθηση των καταναγκασμών που παραμένουν κάτω από το επικάλυμμα ελευθερίας και ευχέρειας αυτοπροσδιορισμού λειτουργεί υπέρ ακριβώς μιας τέτοιας αναζήτησης. Δεν κάνει ένα άλμα/βύθιση στις πρακτικές του life coaching ή της «αυτοβελτίωσης» ο συγγραφέας, αντιθέτως έρχεται να συγκεράσει προσεγγίσεις και διδάγματα της μεγάλης φιλοσοφίας, σε μια προσπάθεια προσέγγισης της «τέχνης του βίου».

Από τη στροφή του R. Nozick (γνωστότερου για τη συμβολή του στην πολιτική και την ηθική φιλοσοφία) ή την κατάθεση του Αλέξανδρου Νεχαμά στην προσέγγιση αυτή, της τέχνης του βίου, ένα ολόκληρο ρεύμα έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Με βουτιές στην ιστορία της φιλοσοφίας, με κριτική προσέγγιση στον συνδυασμό αποξένωσης των ανθρώπων και υπερεπικοινωνίας στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιεί/αξιοποιεί όχι μιαν οποιαδήποτε θεωρία αλλά την ίδια τη ζωή ως πρώτη ύλη προκειμένου να αναζητήσει την «τέχνη του βίου». Να δώσει –επαναλαμβάνουμε: χωρίς προαπαιτούμενα θεωρητικής γλώσσας– ευκαιρίες αντιμετώπισης και των μεγάλων στιγμών της ζωής, των προσωπικών κρίσεων, του γήρατος, ακόμη-ακόμη του θανάτου/πάντως της θνητότητας, αλλά και του ανήφορου της καθημερινότητας.

Απελευθέρωση από την τεχνοκρατική/αγοραία ανάγνωση της ζωής; Ανάδειξη του ήθους και της ευπρέπειας σε κανόνα συμβίωσης; Αξιοποίηση του αναστοχασμού όχι εργαλειακά αλλά ως τρόπου αναζήτησης της «οδού»; Ο Τάσης απευθύνει μιαν ενδιαφέρουσα πρόκληση. Ευρηματικότατο το εξώφυλλο του Αρμού.