Η θέση των φορέων ΑΠΕ στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια & το Κλίμα

 

Θετικά σημεία στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα διαβλέπουν φορείς του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών, όπως η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) και ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ). Έτσι, και οι δύο συγκεκριμένοι φορείς συμφωνούν με την πρόβλεψη για εξηλεκτρισμό διαφόρων χρήσεων (ηλεκτροκίνηση, αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου με αντλίες θερμότητας), ο οποίος θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ. Επίσης, θεωρούν σημαντική την αναφορά για απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, καθώς αυτό αποτελεί πάγιο αίτημα του κλάδου.

Ωστόσο, κοινός παρονομαστής των τοποθετήσεών τους είναι πως δεν είναι φιλόδοξοι οι στόχοι του ΕΣΕΚ για περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, φέρνοντας ως επιχείρημα πως οι επενδύσεις που προβλέπονται κινούνται στο ίδιο ύψος με τα κεφάλαια που δαπανήθηκαν κατά την περίοδο 2010-2017, εν μέσω δηλαδή της οικονομικής κρίσης. Η ΕΛΕΤΑΕΝ εντοπίζει τη συντηρητικότητα του Σχεδίου κυρίως στους στόχους που τίθενται για το 2040. Παράλληλα, όμως, υποστηρίζει πως υποεκτιμάται η συνολική πράσινη ισχύς που θα πρέπει να εγκατασταθεί έως το τέλος της επόμενης δεκαετίας, για να αυξηθεί έως τότε στο 55% η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας.

Ο ΣΕΦ από την άλλη πλευρά θεωρεί πως οι ποσοτικοί στόχοι που θέτει συλλήβδην το ΕΣΕΚ δεν είναι συμβατοί ούτε με τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, ούτε καν με τους νέους στόχους της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 45% μέχρι το 2030. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, αν το Εθνικό Σχέδιο υπολείπεται των ρυθμών ανάπτυξης των αγορών ΑΠΕ, ο λόγος είναι πως προσπαθεί να εξυπηρετήσει τη λιγνιτική παραγωγή, ώστε να μη καταστούν άμεσα άχρηστες οι κατασκευαζόμενες νέες λιγνιτικές μονάδες.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως προσθέτει ο ΣΕΦ, το ΕΣΕΚ μεταθέτει για μετά το 2025 την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης, προβλέποντας για το 2030 εγκατεστημένη ισχύ που θα αντιστοιχεί μόλις στο 0,24% της εκτιμώμενης για τότε παγκόσμιας αγοράς. Επομένως, φρενάρει την αξιοποίηση των συστημάτων αποθήκευσης για καθαρά πολιτικούς λόγους, δηλαδή για να δικαιολογήσει τη λειτουργία λιγνιτικών μονάδων έως το 2040.


Oλόκληρο το άρθρο για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα ΕΔΩ