Οικονομική Επιθεώρηση, Ιούλιος 2021, τ. 1008

Ελλάδα 1821-2021 • Θεσσαλία του Δημήτρη Σαράντη, Προέδρου Ελληνικών Γαλακτοκομείων (Όλυμπος, Ροδόπη, Τυράς)

Τοποθετημένη σε στρατηγικό σημείο στον χάρτη της Ελλάδας, η Θεσσαλία παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και δείχνει πώς μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή εγχώριου πλούτου, πετυχαίνοντας έτσι καλύτερη διαφοροποίηση των πηγών παραγωγής του εθνικού ΑΕΠ. Έρεισμα αυτής της προσπάθειας αποτελεί αρχικά το νεαρό και μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό που επιστρέφει στη Θεσσαλία και ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, εισάγοντας γνώση και καινοτομίες σε κάθε διαδικασία. Αντίστοιχα στον τομέα της μεταποίησης καθημερινά βρίσκουν εφαρμογή νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνολογίες που οδηγούν στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και στη μέγιστη εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει ο κάμπος και αφορούν τη διαθέσιμη γη και τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες. Ωστόσο, είναι εύκολα αντιληπτό πως από τον δρόμο της ανάπτυξης δεν λείπουν οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η κυριότερη εξ αυτών είναι το κρίσιμο μέγεθος που πρέπει να αποκτήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι νέες επιχειρήσεις, ώστε να έχουν παραγωγικό ανάστημα έναντι των εν δυνάμει πελατών τους. Επιπρόσθετα, πρέπει να αντιμετωπιστεί η έλλειψη υποδομών καθώς και το υψηλό κόστος παραγωγής, απόρροια του υψηλού ενεργειακού κόστους και της δύσκολης εύρεσης νερού για παραγωγική χρήση. Αναφορικά με τη βελτίωση των υποδομών στη Θεσσαλία, η πορεία των εργασιών στα μεγάλης κλίμακας έργα προσδίδει αισιοδοξία στους επιχειρηματίες. Η ολοκλήρωση του βόρειου και νότιου τμήματος του οδικού δικτύου Ε-65, η ριζική ανανέωση στη λειτουργία των ελληνικών σιδηροδρόμων καθώς και η λειτουργία του φράγματος του Αχελώου θα δώσουν σημαντική πνοή στο θεσσαλικό επιχειρείν. Μέσω αυτών των παρεμβάσεων, έργα που υλοποιούνται σήμερα, όπως η εγκατάσταση αρμεκτηρίων στην κτηνοτροφία και οι σύγχρονες υδροπονικές καλλιέργειες στον αγροτικό τομέα, θα πετύχουν χαμηλότερα κοστολόγια, θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και θα βρούνε νέους μιμητές.

Όλες αυτές οι συνιστώσες μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη Θεσσαλία. Ενός περιβάλλοντος όπου επώνυμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας θα παράγονται από σύγχρονες μονάδες άρτια εξοπλισμένες και στελεχωμένες και θα διακινούνται με ασφάλεια στις αγορές του εξωτερικού. Οι επιχειρήσεις θα έχουν αρωγό το κράτος με απλοποιημένες διαδικασίες μέσω νέων τεχνολογιών και με φορολόγηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα στο επίπεδο του 15%, ειδικά για τις επιχειρήσεις που επανεπενδύουν τα κέρδη τους. Με εξορθολογισμό του μη μισθολογικού κόστους προς όφελος εργαζομένων και εργοδοτών. Αυτές είναι οι αρχές που θα πρέπει να διέπουν την επιχειρηματικότητα τις επόμενες δεκαετίες και που θα επιτρέψουν τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις τοπικές κοινωνίες της Θεσσαλίας να ανθίσουν.