Η κίνηση του «Ποταμιού» – και η χρηματοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα της κρίσης

 

Η απόφαση του Σταύρου Θεοδωράκη να σηματοδοτήσει την – τελική, ως φαίνεται –  έξοδο του «Ποταμιού» από τα πολιτικά πράγματα με την επιστροφή της κρατικής επιχορήγησης προς τα κόμματα για τις εκλογές (στις οποίες το «Ποτάμι» δεν μετέσχε, μετά την αστοχία του στις κάλπες των Ευρωεκλογών) με την διάθεση 500.000 ευρώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών «για επιμορφωτικούς σκοπούς», κίνησε το ενδιαφέρον. Θετικά. Ευλόγως.

Δεν είναι μεν η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια κίνηση πολιτικής εντιμότητας – είχε προηγηθεί ο Κωστής Στεφανόπουλος, το 1996, με την επιστροφή της χρηματοδότησης της ΔΗ/ΑΝΑ όταν αυτή έπαψε να λειτουργεί μετά 11 χρόνια ζωής. Όμως η κίνηση του «Ποταμιού» επεδίωξε – και δείχνει να πέτυχε, αν κρίνει κανείς από τις αντιδράσεις – να πάει την συζήτηση παραπέρα. Με μια θεοδωράκεια κίνηση, που θυμίζει παλιότερες εποχές του, η διάθεση/επιστροφή των 500.000 ευρώ επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει στην ανάγκη να «γίνει κάτι» για το brain drain, αφού προτείνεται «να διατεθεί σε υποτροφίες νέων επιστημόνων […] ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν σε ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ».

Ασφαλώς… δεν θα σώσουν την έρευνα, ούτε θα ανακόψουν το brain drain 500.000 ευρώ. (Ενώ, αντιθέτως, θα επιτρέψουν στο «Ποτάμι» να αποσυρθεί με ευπρέπεια από τα πολιτικά πράγματα). Καθώς όμως ανακινείται με ενδιαφέροντα τρόπο το ευρύτερο ζήτημα της έρευνας στην Ελλάδα της κρίσης, ανασύραμε από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ του Αυγούστου 2010 (τότε που η κρίση ξεκινούσε στα σοβαρά να γίνεται αισθητή) μια τοποθέτηση του Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας Αχιλλέα Μητσού με αυτό το αντικείμενο.

Δείτε: «Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενιαίου χώρου έρευνας, με δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς που να βασίζονται στην αριστεία και να είναι διεθνώς ανταγωνιστικοί». […] Η χρηματοδότηση της έρευνας είναι επένδυση. Επένδυση η οποία οδηγεί περισσότερο απ’ οποιανδήποτε άλλη την ανάπτυξη. Η παραγωγή της γνώσης (έρευνα), η μετάδοσή της (εκπαίδευση και δια βίου μάθηση), η γενικότερη διάχυσή της στην κοινωνία και η αξιοποίησή της με κοινωνικά ωφέλιμο τρόπο (καινοτομία) αποτελούν τον μοναδικό δρόμο προς την ανταγωνιστικότητα και συνεπώς την ανάπτυξη».

Αυτή ακριβώς η οικοδόμηση της ανταγωνιστικότητας σε βάση έρευνας είναι που άφησε πίσω το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας της Μεταπολίτευσης. Δείτε όμως και την συνέχεια: «Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έρευνας στην Ελλάδα είναι ότι, μολονότι το συνολικό επίπεδο δεν είναι όσο ανεπτυγμένο θα θέλαμε, υπάρχουν παντού νησίδες πραγματικής αριστείας. Δηλαδή ερευνητικές ομάδες που παράγουν ιδιαίτερα σημαντικό ερευνητικό έργο – ανταγωνιστικό δε σε διεθνές επίπεδο».

Αυτό ακριβώς – θαρρούμε – είναι που πήγε να αναδείξει η συμβολική πρωτοβουλία του «Ποταμιού». Και… προσοχή! Μην σκεφτόμαστε μόνο την άμεση απόδοση/εκμετάλλευση της ερευνητικής προσπάθειας: «Η γραμμική σχέση της έρευνας με την καινοτομία κρύβει συχνά μια βαθύτερη και πολυπλοκότερη αλληλεπίδραση μεταξύ τους, η οποία όμως παραμένει σημαντική για την ανάπτυξη μιας χώρας».

Κάτι τέτοιο πήγε να εκφράσει με την κίνησή του ο Σταύρος Θεοδωράκης ως απερχόμενο «Ποτάμι».