Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος σε περίοδο οικονομικής κρίσης

 

Κατερίνα Παπαδοπούλου, (Πρόλογος: Σπύρος Φλογαΐτης)
Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος σε περίοδο οικονομικής κρίσης
Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2018, σελίδες 192, τιμή: 20,00 ευρώ

 

Είναι ευχάριστη διαπίστωση ότι, ακόμη και στο βάθος της χρηματοπιστωτικής κρίσης (που εξελίχθηκε σε ευρύτερη οικονομική και κατέληξε σε μείζονα κρίση κοινωνίας), η μέριμνα για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος δεν πήγε πίσω στην Ελλάδα. Βασισμένο στη διδακτορική διατριβή της Κ. Παπαδοπούλου, το βιβλίο αυτό παρακολουθεί τη συζήτηση για το “δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον”, όπως έτρεξε τα τελευταία χρόνια. Την παρακολουθεί όχι τόσο/όχι μόνο με την επίκληση της προστασίας του πολιτιστικού αποθέματος στο πλαίσιο της νομολογίας, ή και την ύπαρξη χρηματοδοτικών δυνατοτήτων από πόρους ΕΕ που δεν έπαψαν να είναι διαθέσιμοι, όσο και σε μια προσπάθεια να βρεθεί η άκρια του νήματος που θα (μπορούσε να) οδηγήσει σε ενσωμάτωση του πολιτιστικού περιβάλλοντος σε μια συνολική προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Να το πούμε και ευθύτερα: η μετάβαση από την απαγορευτική στάση (π.χ., μιας κατεδάφισης κτηρίου στο πλαίσιο της οικιστικής ή εμπορικής ανάπτυξης) αλλά και την οικονομική στήριξη (π.χ., μέσω των γενικών Προγραμμάτων της ΕΕ ή και στοχευμένων δράσεων) σε μια φιλοσοφία όπου το πολιτιστικό θα φέρνει ανάπτυξη θα δημιουργούσε έσοδα και οικονομική δραστηριότητα. η μετάβαση αυτή μπορεί να αποτελέσει γέφυρα για ένα διαφορετικό αύριο.