Η Eργαλειοθήκη επιτάχυνσης παραγωγικών επενδύσεων: ΣΕΒ/Deloitte (A)

 

Καλύψαμε – με κάποιον τρόπο –  τις περασμένες μέρες την πρωτοβουλία του ΣΕΒ να μιλήσει για επενδύσεις και επενδυτική επανεκκίνηση της οικονομίας σ’ αυτήν την στροφή των πραγμάτων, μένοντας όμως περισσότερο στην αιχμή πολιτικότερου ενδιαφέροντος. Θα θεωρούσαμε παράλειψη να μην σταθούμε, έστω και επιλεκτικά στην «Εργαλειοθήκη επιτάχυνσης παραγωγικών επενδύσεων» που διαμόρφωσε για λογαριασμό του ΣΕΒ η Deloitte – αυτός ήταν άλλωστε ο πυρήνας της όλης πρωτοβουλίας του Συνδέσμου.

Η λογική – ή: μια από τις αιχμές της λογικής – αυτής της προσέγγισης ήταν να μεταφερθούν στην Ελληνική δημόσια συζήτηση βέλτιστες πρακτικές από το «τι κάνουν οι άλλοι» προκειμένου να σπρώξουν στην πράξη τις επενδύσεις. Άλλες χώρες, δηλαδή, κάποιες περισσότερο προσομοιάζουν με την Ελλάδα, άλλες λιγότερο. (Εδώ, ο Natan Aronshtam της Deloitte, Global Managing Director με ευθύνη του τις Global Investment and Innovation Incentives (Gi3), συνεπώς με… κάποιαν εμπειρία επί του πεδίου, όταν του ζητήθηκε από τον Θόδωρο Φέσσα να πει ποιο κίνητρο/ένα κίνητρο θα επέλεγε, έδωσε μια απάντηση που θάξιζε να προσεχθεί. Επισήμανε ότι, σήμερα, ΟΛΕΣ οι χώρες δίνουν κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, συνεπώς υπάρχει «ανταγωνισμός κινήτρων». Οπότε υποχρεωτικά κοιτάς με ποιους συναγωνίζεσαι, εκεί ακριβώς που θέλεις να μην μείνεις πίσω ή που ελπίζεις να ξεφύγεις μπροστά. Με αυτό ως δεδομένο, στάθηκε περισσότερο στα κίνητρα για ενίσχυση της ενσωμάτωσης τεχνολογίας και καινοτομίας στην παραγωγή, και μάλιστα με tax credits προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ώστε να προκύπτει και υποβοήθηση ρευστότητας).

Πάμε όμως ανά θεματική ενότητα. Στην εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας στην μεταποίηση αναφέρεται π.χ. το Νέο Εθνικό Σχέδιο της Ιταλίας για μετάβαση στην 4η Βιομηχανική επανάσταση, με 1 δις ευρώ σε φορολογικά κίνητρα, αλλά και χρηματοδότηση, στήριξη 1.400 διδακτορικών, ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας αλλά και πιστοποίηση 3.000 διοικητικών στελεχών. Στον ειδικότερο τομέα του φαρμάκου, μια χώρα όπως το Βέλγιο δημιούργησε “Pact for the future” για την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγικής φαρμάκου, καθώς θέσπισε και ριζική μείωση του χρόνου έγκρισης για κλινικές μελέτες (η χώρα είναι 2η στην Ευρώπη), αλλά και φορολογικά κίνητρα. Η Γαλλία, πάλι, ανέπτυξε σύστημα κινήτρων για την αύξηση διείσδυση των γενόσημων φαρμάκων.

Στον κλάδο, τώρα, των τροφίμων, και η Ιταλία και η Γαλλία έδωσαν έμφαση στην προώθηση τοπικά παραγόμενων προϊόντων τροφίμων, με πιστοποίηση γεωγραφικής προέλευσης και με εγγύηση ποιότητας. Στον τομέα τέλος της κυκλικής οικονομίας, πολλές είναι οι χώρες – Πορτογαλία, Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία, Φινλανδία – έχουν καταρτίσει εθνικά σχέδια προσέγγισης της οικονομίας χωρίς απόβλητα, με σειρά πρωτοβουλιών ανακύκλωσης.