Η Eργαλειοθήκη επιτάχυνσης παραγωγικών επενδύσεων: ΣΕΒ/Deloitte (Β)

 

Συνεχίζουμε σήμερα μιαν ενδεικτική καταγραφή βέλτιστων πρακτικών από Ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ΣΕΒ/Deloitte για προώθηση ενός φίλο-επενδυτικού κλίματος. Στον απολύτως  κρίσιμο τομέα της αδειοδότησης (και της μετάβασης προς υλοποίηση) επενδύσεων, μηχανισμούς προ-γνωμοδότησης για χωροταξική φιλοξενία γνωρίζει η Μεγ. Βρετανία (με «προ-αδειοδότηση οικοπέδων») ή ο Καναδάς (με «Investment-ready Certified Sites). Καλύπτεται το περιβαλλοντικό, αρχαιολογικό – βέβαια… χωρίς σύγκριση με Ελληνικές συνθήκες! – και ιδιοκτησιακό καθεστώς.

One-stop shop βρίσκει κανείς σε Ολλανδία και Γερμανία μέχρι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύστημα «δήλωσης συμμόρφωσης» (με προθεσμία για προβολή αντιρρήσεων από την διοίκηση 1μηνός/deemed approval) υπάρχει στην Γερμανία. Ενώ στην Γεωργία υπάρχει Επιτροπή αξιολόγησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με εξωτερικούς πιστοποιημένους αξιολογητές.

Εκ των προτέρων απόφαση αδειοδότησης από κεντρικό φορέα, αλλά και ηλεκτρονικό εργαλείο ψηφιοποιημένου κτηματολογίου και παροχής των σχετικών υπηρεσιών υπάρχει στην Ολλανδία και την Δανία. Σουηδία αλλά και Γεωργία δίνουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης χρήσεων γης. Με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των προβλημάτων που προκύπτουν με τις επενδύσεις ανάγονται στην κουλτούρα της δημόσιας διοίκησης, σε Γαλλία αλλά και τις ΗΠΑ δίνεται έμφαση στην κατάρτιση/επανεκπαίδευση των στελεχών της Διοίκησης (Γαλλική ΕΝΑ) ή πάλιν αξιολόγηση των επιδόσεων της Διοίκησης (ΗΠΑ).

Στον τομέα της χρηματοδότησης των επενδύσεων, το Ισραήλ παρουσιάζει σειρά εργαλείων venture capital, ιδίως στους τομείς επικοινωνιών, πληροφορικής, επιστημών της ζωής/υγείας. Σε Πορτογαλία και Ιταλία υπάρχουν ενισχύσεις τύπου ΕΣΠΑ/άτοκα δάνεια σε μικρομεσαίες (Πορτογαλία) και tax credits με βάση ex ante συμφωνίες επένδυσης.

Σε Γερμανία και Μεγ. Βρετανία υπάρχει απαλλαγή ή πολύ χαμηλή επιβάρυνση στην κινητοποίηση κεφαλαίων για ίδρυση επιχειρήσεων. Στην Ιταλία υπάρχει πάγιο τέλος 185 ευρώ για κάθε εισφορά κεφαλαίων (σε χρήμα ή σε είδος). Ενώ σε Βουλγαρία, Τσεχία και Γερμανία λειτουργεί απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου ή αντίστοιχα.

Τέλος, φορολογικά κίνητρα για την πληρέστερη αξιοποίηση  της εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας προβλέπονται στην Μεγ. Βρετανία. (10% συντελεστής στα σχετικά έσοδα) και στην Ιταλία (απαλλαγή σε 30% των εσόδων) ενώ tax credit για τις εισαγόμενες καινοτομίες προνοεί η Ιταλία (μέχρι 50% της ετήσιας αύξησης δαπανών R&D) και η Ιρλανδία (25% των επιλέξιμων δαπανών.

Στο καίριο μέτωπο της μεταφοράς ζημιών, αόριστη μεταφορά παρέχεται με πολλές χώρες: Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία, Βέλγιο. Ενώ αναγνώριση ζημιών εντός ομίλου υπάρχει σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Πολωνία.