ΠΡΩΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (1994-1995)

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (1995-1996)

ΘΕΜΑ: Η ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΤΡΙΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (1996-1997)

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (1997-1998)

ΘΕΜΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΠΕΜΠΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (1998-1999)

ΘΕΜΑ: ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

 

ΕΚΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (1999-2000)

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΕΒΔΟΜΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2000-2001)

ΘΕΜΑ: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΟΓΔΟΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2001-2002)

ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 2004 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

 

ΕΝΑΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2002-2003)

ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

 

ΔΕΚΑΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2003-2004)

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

 

ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2004-2005)

ΘΕΜΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

 

ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2005-2006)

ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2006-2007)

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2007-2008)

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2008-2009)

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 

ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2009-2010)

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

 

ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2010-2011)

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΔΕΚΑΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2011-2012)

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 

ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2012-2013)

ΘΕΜΑ: ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

ΕΙΚΟΣΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2013-2014)

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2014-2015)

ΘΕΜΑ: ΥΓΕΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

 

ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2015-2016)

ΘΕΜΑ: RESTARTING GREECE ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2016-2017)

ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2017-2018)

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2018-2019)

ΘΕΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ για Ανάπτυξη, Απασχόληση & Εκπαίδευση

ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ECONOMIA ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2019-2020)

ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑ