Κάμψη εξαγωγών τον Αύγουστο

 

Σε θετικό έδαφος παρέμειναν οι ελληνικές εξαγωγές στο 8μηνο του 2019, παρά την κάμψη που εμφάνισαν τον Αύγουστο. Στα ενθαρρυντικά στοιχεία περιλαμβάνεται η άνοδος των εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή αλλά και η μείωση του εμπορικού ελλείμματος, κάτι που δείχνει τη δυναμική του κλάδου.
Η υποχώρηση των εξαγωγών πάντως καθιστά περισσότερο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη λήψης μέτρων για τη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα ιδιαίτερα ασταθές και ευμετάβλητο περιβάλλον με πολλές προκλήσεις, με κυρίαρχη το Brexit.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Αύγουστο του 2019 μειώθηκαν κατά 188,2 εκατ. ευρώ ή κατά -7,3% και διαμορφώθηκαν στα 2,38 δισ. ευρώ από 2,57 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά 2,6% ή κατά 40,4 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1,57 δισ. ευρώ έναντι 1,53 δισ. ευρώ.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Αύγουστος 2019)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές

4.326,6

4.109,2

-5,0%

Εξαγωγές

2.568,4

2.380,2

-7,3%

Εμπορικό Ισοζύγιο 

-1.758,2

-1.729,0

-1,7%

Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές

2.854,4

2.937,7

2,9%

Εξαγωγές

1.529,1

1.569,5

2,6%

Εμπορικό Ισοζύγιο 

-1.325,3

-1.368,2

3,2%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Η μείωση των εξαγωγών κατά το μήνα Αύγουστο, περιόρισε την ανοδική τάση που καταγράφεται για το 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2019, καθώς οι εξαγωγές ενισχύονται συνολικά κατά 417,4 εκατ. ευρώ ή κατά 1,9% και ανήλθαν σε 22,41 δισ. ευρώ από 21,99 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 15,23 δισ. ευρώ από 14,58 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 646,1 εκατ. ευρώ ή κατά 4,4%.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιανουάριος- Αύγουστος 2018)

Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές

35.539,9

36.999,7

4,1%

Εξαγωγές

21.994,3

22.411,7

1,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο 

-13.545,6

-14.588,0

7,7%

Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Εισαγωγές

25.459,7

27.126,8

6,5%

Εξαγωγές

14.580,7

15.226,8

4,4%

Εμπορικό Ισοζύγιο 

-10.879,0

-11.900,0

9,4%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

Πτωτικά κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον Αύγουστο του 2019, καθώς μειώθηκαν κατά 217,4 εκατ. ευρώ ή κατά -5% και διαμορφώθηκαν σε 4,11 δισ. ευρώ έναντι 4,33 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν ελαφρά τον Αύγουστο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 2,94 δισ. ευρώ από 2,85 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 83,3 εκατ. ευρώ ή κατά 2,9%.
Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου 2019 αυξήθηκαν κατά περίπου 1,46 δισ. ευρώ ή κατά 4,1%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 37 δισ. ευρώ περίπου έναντι 35,54 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 27,13 δισ. ευρώ από 25,46 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,67 δισ. ευρώ ή κατά 6,5%.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε ελαφρά τον Αύγουστο του 2019 κατά περίπου 29 εκατ. ευρώ, ή κατά -1,7%, στα -1,73 δισ. ευρώ από -1,76 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα ενισχύθηκε στα -1,37 δισ. ευρώ από -1,33 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 42,9 εκατ. ευρώ, ή κατά 3,2%.
Στο πρώτο 8μηνο του 2019 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 1,04 δισ. ευρώ ή κατά 7,7%, στα -14,59 δισ. ευρώ από -13,55 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -11,9 δισ. ευρώ από -10,88 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,02 δισ. ευρώ ή κατά 9,4%.

 

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή
Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Αύγουστο του 2019, παρατηρείται άνοδος προς τις χώρες της ΕΕ και σημαντική ποσοστιαία μείωση προς τις Τρίτες Χώρες. Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 6,6%, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες μειωμένη κατά -20,3%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν παρόμοια αύξηση τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ (6,3%) και σαφώς μικρότερη μείωση προς τις Τρίτες Χώρες (-4,8%).

Αύγουστος 2019

Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Μερίδιο 2018

Μερίδιο 2019

Ευρωπαϊκή Ένωση

1.235,1

1.317,1

6,6%

48,1%

55,3%

Τρίτες Χώρες

1.333,3

1.063,1

-20,3%

51,9%

44,7%

ΣΥΝΟΛΟ

2.568,4

2.380,2

-7,3%

Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Ευρωπαϊκή Ένωση

1.025,8

1.090,3

6,3%

67,1%

69,5%

Τρίτες Χώρες

503,3

479,2

-4,8%

32,9%

30,5%

ΣΥΝΟΛΟ

1.529,1

1.569,5

2,6%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών- μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Αύγουστο του 2019 διαμορφώθηκε στο 55,3% από 48,1% τον Αύγουστο του 2018 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε σε 44,7% από 51,9% τον Αύγουστο του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 69,5% και των τρίτων χωρών στο 30,5%.
Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2019, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις Χώρες της ΕΕ (7,6%) και μειωμένη προς τις Τρίτες Χώρες (-4,5%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 3,5% όσο και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 6,4%.

Ιανουάριος-Αύγουστος 2019

Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Μερίδιο 2018

Μερίδιο 2019

Ευρωπαϊκή Ένωση

11.585,7

12.468,9

7,6%

52,7%

55,6%

Τρίτες Χώρες

10.408,6

9.942,8

-4,5%

47,3%

44,4%

ΣΥΝΟΛΟ

21.994,3

22.411,7

1,9%

Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΑΞΙΑ 2018 (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2019 (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

Ευρωπαϊκή Ένωση

10.044,9

10.399,5

3,5%

68,9%

68,3%

Τρίτες Χώρες

4.535,8

4.827,3

6,4%

31,1%

31,7%

ΣΥΝΟΛΟ

14.580,7

15.226,8

4,4%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

Η πορεία ανά κλάδο
Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Αύγουστο του 2019 καταγράφεται υποχώρηση για τους περισσότερους κλάδους με εξαίρεση τέσσερις κατηγορίες προϊόντων που σημειώνουν άνοδο, τα Μηχανήματα (+27,9%), τα Διάφορα Βιομηχανικά προϊόντα (+21,6%), τα Χημικά (+14,7%) και τα Εμπιστευτικά Προϊόντα (+2,6%). Τη μεγαλύτερη μείωση εξαγωγών για τον Αύγουστο του 2019 παρουσιάζουν τα Λάδια (-27,2%), τα Πετρελαιοειδή/Καύσιμα (-21,2%), οι Πρώτες Ύλες (-18,2%), ενώ σημαντικές είναι οι μειώσεις των εξαγωγών των Βιομηχανικών Προϊόντων (-7%) και των Τροφίμων & Ζώων ζώντων (-3,6%).

Αύγουστος 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ

1.036,9

817,3

-21,2%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

370,8

344,8

-7,0%

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

368,0

354,7

-3,6%

ΧΗΜΙΚΑ

217,3

249,2

14,7%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

181,1

231,7

27,9%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

176,7

214,8

21,6%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

80,7

66,0

-18,2%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

50,3

47,9

-4,8%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

31,2

32,0

2,6%

ΛΑΔΙΑ

29,8

21,7

-27,2%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου –Αυγούστου του 2019 άνοδο καταγράφουν οι κλάδοι των Διαφόρων Βιομηχανικών προϊόντων (+26,6%), των Χημικών (+16,7%), των Πρώτων Υλών (+10,5%), των Ποτών & Καπνού (+6%) και των Μηχανημάτων (+3,9%). Στον αντίποδα, πτώση σημείωσαν οι κλάδοι των Λαδιών (-45,5%), των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-11,5%) και των Πετρελαιοειδών/Καυσίμων (-3%). Τέλος, για το 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, οι κλάδοι των Βιομηχανικών Προϊόντων και των Τροφίμων & Ζώων ζώντων, εμφανίζουν οριακές μεταβολές στην αξία των εξαγωγών (-1,4% και +1% αντίστοιχα) σε σχέση με τα επίπεδα του αντίστοιχου διαστήματος του 2018.

Ιανουάριος-Αύγουστος 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ

7.494,0

7.270,7

-3,0%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

3.500,7

3.450,4

-1,4%

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

3.111,7

3.142,3

1,0%

ΧΗΜΙΚΑ

2.267,2

2.646,1

16,7%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1.968,7

2.045,5

3,9%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

1.459,9

1.848,3

26,6%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

826,4

913,3

10,5%

ΛΑΔΙΑ

487,0

265,3

-45,5%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

468,8

496,7

6,0%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

376,8

333,4

-11,5%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ