Κέρδη παρουσιάζουν 9 στις 10 φαρμακαποθήκες

 

Μελέτη της Infobank Hellastat  καταγράφει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στο χονδρικό εμπόριο φαρμάκων

Κέρδη καταγράφουν 9 στις 10 φαρμακαποθήκες παρά τον υψηλό ανταγωνισμό και τη μείωση των περιθωρίων κέρδους. Σύμφωνα με έρευνα της Infobank Hellastat για τις εταιρείες χονδρικού εμπορίου φαρμάκων, σε δείγμα 92 εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία μέχρι και τη χρήση του 2017, ο αθροιστικός κύκλος εργασιών περιορίστηκε ελαφρώς το 2017 (1,4%) στα 2,29 δισ. ευρώ, με το 58% των επιχειρήσεων να καταγράφουν μείωση εσόδων σε σχέση με το 2016. Το 90,2% των επιχειρήσεων σημείωσε κέρδη, με τις περισσότερες, όμως από αυτές (47 από 83) να παρουσίασαν μείωση των κερδών τους συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Αθροιστικά, τα κέρδη των επιχειρήσεων του δείγματος υποχώρησαν στα 22,3 εκατ. ευρώ, από 25,72 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

 

 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο της χώρας το 2017 λειτουργούσαν 10.420 φαρμακεία, καθώς και τα φαρμακεία τους ΕΟΠΥΥ, τα οποία διαθέτουν τα σκευάσματα υψηλού κόστους και σοβαρών παθήσεων. Προμηθευτές όλων αυτών είναι 128 φαρμακαποθήκες – αριθμός που θεωρείται υψηλός σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς (ενδεικτικά, μία φαρμακαποθήκη αντιστοιχεί σε 81 φαρμακεία). Ως αποτέλεσμα υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών ώστε να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς τους.

 

Mε βάση τα στοιχεία του Ε.Ο.Φ., οι πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων από φαρμακαποθήκες και φαρμακεία υποχώρησαν το 2017 στα 3,98 δισ. ευρώ, από 4,05 δισ. ευρώ το 2016 (-1,84%), ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε 2,9%, στις 466,4 εκατ. συσκευασίες. Στη συνολική αγορά οι πωλήσεις παρουσίασαν οριακή μείωση ως προς την αξία και μικρή αύξηση ως προς τον όγκο.

 

Το θεσμοθετημένο κέρδος των χονδρεμπόρων επί της ex-factory τιμής έχει πλέον μειωθεί σε αρκετά χαμηλά επίπεδα (5,4% για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που δεν αποζημιώνονται και 7,8% για τα ΜΗΣΥΦΑ). Τα περισσότερα φαρμακεία αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας λόγω τόσο των μειώσεων στις τιμές των φαρμάκων και στο περιθώριο κέρδους, όσο και των καθυστερημένων πληρωμών του ΕΟΠΥΥ, με συνέπεια να εξοφλούν καθυστερημένα τις υποχρεώσεις τους στις φαρμακαποθήκες. Επιπλέον η πρόσβαση των φαρμακαποθηκών στην τραπεζική δανειοδότηση είναι περιορισμένη, ενώ παράλληλα προκύπτουν πιέσεις από τις φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς οι τελευταίες δεν χορηγούν πιστώσεις μεγαλύτερες των 2 μηνών.

Όλα τα παραπάνω, έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη ρευστότητας των φαρμακαποθηκών και κάποιες αναγκάστηκαν να διακόψουν τις δραστηριότητές τους. Το γεγονός αυτό επέτρεψε σε πολλούς συνεταιρισμούς να καλύψουν τα κενά που προέκυψαν στην αγορά και να ενισχύσουν τους κύκλους εργασιών τους.  Ακόμη, οι χαμηλές τιμές αποτελούν κίνητρο για παράλληλες εξαγωγές από τις φαρμακαποθήκες. Όμως η δραστηριότητα αυτή εμφανίζεται σημαντικά περιορισμένη, παρά τη σημαντική άνοδο του 2015, καθώς οι φαρμακοβιομηχανίες, λόγω των μειωμένων τιμών και του clawback, διοχετεύουν μικρότερες ποσότητες σε σχέση με το παρελθόν και γενικότερα εφαρμόζουν συγκρατημένη πολιτική αποθεματοποίησης και πωλήσεων.

Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, αν δεν διενεργούνταν παράλληλες εξαγωγές, αρκετές επιχειρήσεις θα είχαν σταματήσει τις δραστηριότητές τους. Δεν είναι τυχαίες οι αντιδράσεις που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την απόφαση του Ε.Ο.Φ. να απαγορεύσει την εξαγωγή 77 σκευασμάτων, που αντιστοιχούν περίπου στο 60%-65% των εξαγωγών που πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό, οι εταιρείες του χονδρικού εμπορίου φαρμάκων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, αναφορικά με τη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα τους.