«Καλές προοπτικές, ωστόσο…»

 

Με την συνηθισμένη διαφωτιστική/διδακτική, όμως ποτέ ακαδημαϊκή προσέγγισή του, συνεισέφερε στον προβληματισμό των ημερών για το πού βρισκόμαστε και πού πάμε στην οικονομία – με την προοπτική της «εξόδου της Ελλάδας από το Μνημόνιο» στο στόχαστρο – ο Νίκος Βέττας στα πλαίσια της παρουσίασης της τελευταίας 3μηνιαίας Έκθεσης του ΙΟΒΕ για το 2017.

Δίνοντας πρόβλεψη ανάπτυξης στο 1,3% για το σύνολο της χρονιάς που πέρασε («όχι οριακής, γαι πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια») και με προσδοκία επιτάχυνσης για το 2018 («στην περιοχή του 2,1%»), με καταγραφή διόρθωσης στον τομέα της ανεργίας και προοπτική κάτω του 20% για πρώτη φορά μετά από χρόνια των Μνημονίων και με αναφορά σε «σταδιακή αποκατάσταση εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα», το ΙΟΒΕ προσήλθε με τις δικές του θετικές εκτιμήσεις για το κλίμα και τις άμεσες προοπτικές.

Συμπληρώνοντας όμως την εκτίμηση του (Προέδρου του ΔΣ του ΙΟΒΕ) Τάκη Αθανασόπουλου ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι συνθήκες και προοπτικές για την Ελληνική Οικονομία βελτιώνονται […] ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν συνιστά το οριστικό τέλος της κρίσης. Σημαντικά δομικά προβλήματα της οικονομίας δεν έχουν αντιμετωπισθεί», ο Ν. Βέττας κατέγραψε ως λόγους της βελτίωσης που σημειώθηκε (α) την ισχυρή ανάπτυξη στο εξωτερικό περιβάλλον, και μάλιστα στην Ευρώπη «που τραβά την οικονομία προς τα πίσω και (β) το ότι – σε αντίθεση με το παρελθόν – υπάρχει πλέον συμφωνία Κυβέρνησης-Αντιπολίτευσης για την ανάγκη και τα Προγράμματα να εφαρμόζονται και οι διενέξεις πλέον να αποφεύγονται με τους εταίρους. Στοιχεία που δείχνουν ότι περιορισμένα μόνον έχει «εσωτερικευθεί» η βελτίωση των συνθηκών. Στο αύριο θα παιχτεί το στοίχημα.»

Η συνέχεια, αναγκαστικά, θα εξαρτηθεί από την συστηματική-πλέον-βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Αλλιώς, κινδυνεύει η τωρινή βελτίωση να μείνει μια πρόσκαιρη αναλαμπή 1-2 ετών, και ύστερα η οικονομία να ξανακυλήσει.

Με δεδομένο επίσης, ότι οι κλάδοι που «κινούσαν» την απασχόληση – οικοδομή, λιανεμπόριο, δημόσιος τομέας – πριν την κρίση δεν προβλέπεται να επανέλθουν, για διαφορετικούς αλλά συγκεκριμένους λόγους, η αναζήτηση νέου αναπτυξιακού προτύπου με βάση το ανθρώπινο κεφάλαιο και την καινοτομία προκύπτει πιο επιτακτική.

Πέρα από τα πιο τεχνικά, μια σημαντική ξενάγηση στο «καλές προοπτικές, ωστόσο…» αποτελεί εύρημα.