Λίγο πριν την υποτίμηση

Όλοι θεωρούμε ότι η υποτίμηση του 1953 – υποτίμηση Μαρκεζίνη – υπήρξε η αφετηρία για τη μεταπολεμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Όμως η πλήρης εικόνα (ιστορική δικαιοσύνη) απαιτεί να θυμηθεί κανείς τη σταθεροποίηση που είχε προηγηθεί, το πρώτο άνοιγμα της οικονομίας με Γεώργιο Καρτάλη στο Υπουργείο Συντονισμού. Ήδη στη ΒΕ του 1952, βλέπει κανείς να καταγράφεται – όχι πάντα με ευνοϊκά αρθρογραφικά σχόλια – η νέα κατεύθυνση της οικονομίας.

Σε άλλες σελίδες της ΒΕ αναφέρονται επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που ξεκινούσαν την ίδια περίοδο.