Ματιές στο μέλλον: Καπιταλισμός, σοσιαλδημοκρατία, κοινωνικό κράτος

 

Νίκος Μουζέλης, Ματιές στο μέλλον: Καπιταλισμός, σοσιαλδημοκρατία, κοινωνικό κράτος
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2018, σελίδες 226

 

Ο Νίκος Μουζέλης, ο άνθρωπος που κατά κάποιον τρόπο εγκατέστησε την έννοια του εκσυγχρονισμού στην – ας την πούμε έτσι – δεύτερη φάση της Μεταπολιτευσης στην Ελλάδα, με το βιβλίο του αυτό βάζει ένα στοίχημα που ίσως κάποιοι θα θεωρήσουν σήμερα (στην δυσάρεστη ατμόσφαιρα που πάει να εγκατασταθεί στα δημοσια πράγματα) απλοϊκό, ίσως και απροσγείωτο. Οτι δηλαδή έννοιες σχεδόν απόκληρες απο την τρέχουσα πολιτική/μηντιακή αποτύπωση όπως το κοινωνικό κράτος, έννοιες παρεξηγημένες καίτοι πολυχρησιμοποιημένες όπως η σοσιαλδημοκρατία, έννοιες τέλος τόσο υπεραπλουστεμένες ώστε να αλλοιώνονται όπως ο καπιταλισμός, μπορούν να προσέλθουν στην δημιουργία μέλλοντος. Οτι, δηλαδή, «έχουν μέλλον».
Ο Μουζέλης παίρνει τον αναγνώστη απο το χέρι και, με υπομονή και σχεδόν στοργή, τον περιφέρει στο τι μπορεί να σημαίνει σήμερα Δεξιά και Αριστερά• πώς μπορεί (ακόμη, ακόμη και στην Ελλάδα, ιδίως στην Ελλάδα!…) να λειτουργεί η έννοια της κοινωνίας πολιτών (συμπεριλαμβάνει άραγε εκείνα που εύκολα ξορκίζουμε ως «τα συμφέροντα»;) • προπάντων όμως του ξεδιπλώνει το τι ήταν/τι είναι/τι θα μπορούσε να είναι η σοσιαλδημοκρατία, η οποία τόσους και τόσο ανόμοιους «ιδιοκτήτες» και διεκδικητές έχει επ’ εσχάτων αποκτήσει. Και πώς αυτή όχι η έννοια, αλλά σχεδόν η στράτευση (δική μας η άποψη/διατύπωση, εδώ!) στις σοσιαλδημοκρατικές/μη-ριζοσπαστικές/ενταξιακές αξίες μπορεί να λειτουργήσει ως σωσίβιο για την διάσωση κάποιων τουλάχιστον στοιχείων απο το κοινωνικό κράτος στην εποχή του ύστερου καπιταλισμού. Του οποίου τα σημάδια δεν φέρει απλως, αλλα και τα αδιέξοδα έδειξε η μετά-την-κρίση Ευρώπη.
Και η νότιο-ανατολική ακρούλα της, η Ελλάδα.