Μετά το χάος, τι; Σύγχρονες απειλές και μελλοντικές προκλήσεις

 

Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Μετά το χάος, τι; Σύγχρονες απειλές και μελλοντικές προκλήσεις
Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα 2018, σελίδες 319

 

Δεν είναι η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά που η ματιά του Τάκη Ρουμελιώτη στρέφεται στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο και την –όχι καθ’ υπερβολήν– χαοτική μετεξέλιξη του τα χρόνια της παγκοσμιοποίησης και της σταδιακής μη κυβερνησιμότητας των εθνικών οικονομιών, για να δει το μετέωρο βήμα της Ευρώπης και την επίπτωση της κρίσης στη στενότερη δική μας ελληνική εμπειρία. Από τις «Χρυσές Τουλίπες» του που περιέγραψαν/θύμισαν τις παγκόσμιες κρίσεις μέχρι το «Αύριο της Ευρώπης» που ακριβώς εισήγαγε έναν αναστοχασμό για το τι θα έχει απομείνει απ’ εκείνο που θεωρήθηκε ευρωπαϊκό οικοδόμημα τις τελευταίες δεκαετίες, ο Ρουμελιώτης αναλύει τους ομόκεντρους κύκλους του παγκόσμιου –του δυτικού– και του Ευρωπαϊκού με βάση τα εργαλεία της οικονομικής αλλά και της διεθνοπολιτικής προσέγγισης για να αναζητήσει τι;

Όχι ακριβώς απαντήσεις στα ολοένα επανερχόμενα ερωτήματα της διακυβέρνησης – πού το πάμε το καράβι; Κυρίως όμως πώς το πάμε; Ώστε να μην χαθούν ολότελα εκείνα που θεωρήθηκαν κεκτημένα της «Ευρώπης» αλλά και της κοινωνικής ανάπτυξης – αλλά περισσότερο προσεγγίσεις στο πώς τοποθετείται κανείς σε μια πραγματικότητα όπου (κατά Jacques Attali) η παγκόσμια οικονομία «κυριαρχείται από μια αγορά χωρίς ρυθμιστή», αλλά και όπου η αλληλεξάρτηση όπως έχει κυριαρχήσει δεν θα οδηγήσει στην επικράτηση ενός σιδηρού νόμου. Με την ανάδυση του αντισυστημισμού αλλά και των εθνικισμών/της υποχώρησης του κράτους δικαίου να προοιωνίζεται ένα μέλλον το οποίο θα θυμίζει εικόνες από ένα ζοφερό παρελθόν.
Αφυπνιστικό.