“Με τη δική μου πολιτική παροχών κερδίσαμε την αυτοδυναμία το 1964”

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

συζήτηση 24/6/2011 με τον Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη (εδώ το προηγούμενο μέρος)

# Προσεγγίζοντας, τώρα, τις Κυβερνήσεις του Κέντρου της δεκαετίας του΄60 σας ξαναβρίσκει κανείς στο χαρτοφυλάκιο των Οικονομικών, αλλά είσαστε πλέον και κεντρικός συντελεστής όλων των πραγμάτων

Όντως, εκείνη την εποχή υπήρξα βασικός συντελεστής της δημιουργίας της Ενώσεως Κέντρου. Στην δεκαετία του΄50, όταν το Κόμμα των Φιλελευθέρων ήχθη σε εκλογή αρχηγού – μετά το ΄58 είχε παραιτηθεί και ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο Σοφοκλής (Βενιζέλος), δηλαδή οι δυο συναρχηγοί – εγώ έθεσα υποψηφιότητα.