Μια ματιά στο παρελθόν των πρωτογενών πλεονασμάτων

 

Πέτυχε ποτέ η Ελλάδα το 3,5% του ΑΕΠ που της ζητείται για το 2018 και εφεξής; Μήπως, από την πλευρά τους, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης; Ποιο εξ αυτών είχε το υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα κάθε χρονιά και πόσο κοντά βρέθηκε στον πολυσυζητημένο στόχο;

 

Αναζητήσαμε απαντήσεις στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργώντας αποκαλυπτικά γραφήματα.

Όπως μπορούμε να δούμε, τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ:

– Η Ελλάδα δεν τον πέτυχε ποτέ. Το υψηλότερό της πρωτογενές πλεόνασμα ήταν το 2,8% του ΑΕΠ, το 2000.

– Συνολικά, 11 από τα 19 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, ποτέ.

Από τα υπόλοιπα, η Κύπρος μία χρονιά, η Ολλανδία και η Ισπανία μία διετία, το Λουξεμβούργο μία τετραετία και μία διετία, η Ιρλανδία μία πενταετία και μία μεμονωμένη χρονιά, η Ιταλία μία εξαετία, το Βέλγιο δεκατρία συναπτά έτη και η Φινλανδία μία οκταετία, δύο τριετίες και μια ενδεκαετία. Όλα αυτά έως το 2008…

– Από το 2009, απολύτως κανένα. Έκτοτε, το μέγιστο πρωτογενές πλεόνασμα μεταξύ των «19»  είναι χαμηλότερο του 2,5% του ΑΕΠ.

– Η Ευρωζώνη, ως μέσος όρος των κρατών-μελών της, τον άγγιξε μία μόνο χρονιά, το 2000.

Από την ίδρυση της Ευρωζώνης, το 1999 (όταν έντεκα κράτη εκχώρησαν το εργαλείο της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), μέχρι και το 2008 (δηλαδή προτού η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση επηρεάσει την Ευρώπη), το υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα μεταξύ των μελών της είχε κάθε χρόνο ή η Φινλανδία ή το Βέλγιο. Ως εκ τούτου, είναι προφανές ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των δύο κρατών πρέπει να μπουν στο μικροσκόπιο.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Υπάρχουν πολύ ισχυρά επιχειρήματα σε όσους θέτουν εν αμφιβόλω τη δέσμευση της Ελλάδας για παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ από το 2018:

– Μπορεί ένα κράτος να παράξει ένα πρωτογενές πλεόνασμα που δεν έχει παράξει ποτέ στο παρελθόν και να το διατηρήσει, μάλιστα, για περισσότερα του ενός έτη;

– Γιατί ζητείται από το ελληνικό κράτος ένα πρωτογενές πλεόνασμα που και άλλα δέκα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης επίσης δεν το είχαν ποτέ, ενώ, από τότε που ξέσπασε η διεθνής κρίση, απολύτως κανένα μέλος της δεν μπορεί ούτε καν να το πλησιάσει;