Οι στόχοι και η δυναμική του νέου Διεθνούς Κέντρου Τεχνολογίας

 

Οικονομική Επιθεώρηση, Noέμβριος 2019, τ. 988
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ του Κώστα Μπλιάτκα

 

Ο Νίκος Ευθυμιάδης σχολιάζει και αναλύει το Thess INTEC

 

Το πρώτο επιχειρηματικό πάρκο στην Ελλάδα, με ειδικό σκοπό της ανάπτυξη της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα, θεμελιώνεται στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό θα συνυπάρχουν επιχειρήσεις και ερευνητικές / πανεπιστημιακές ομάδες, διευκολύνοντας τη συνεργασία τους, για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο τη διεθνή αγορά. Ήδη έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας που θα επιβλέπει την πορεία των εργασιών και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Ζητήσαμε από τον επιχειρηματία Νίκο Ευθυμιάδη, πρόεδρο της ομάδας του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης και πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, να μας δώσει την εκτίμησή του για τις λεπτομέρειες, την προοπτική και το σχεδιάγραμμα υλοποίησής του.

«Ο τελικός στόχος του Thess INTEC», τονίζει ο Ν. Ευθυμιάδης, «είναι η αξιοποίηση του αποδεδειγμένα υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού που υπάρχει εντός και εκτός Ελλάδας, συνδέοντάς το άμεσα και αποτελεσματικά με την παραγωγική διαδικασία, σε διεθνές μάλιστα επίπεδο».

Ο ίδιος παρατηρεί: «Βλέπουμε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, ότι υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων, startups και spinoffs, σημαντική αύξηση του αριθμού ώριμων ελληνικών επιχειρήσεων που ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς, καθώς και σημαντική πρόοδος και διεθνείς επιτυχίες των ελληνικών πανεπιστημιακών εργαστηρίων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Εκείνο που, διαπιστωμένα, δεν υπάρχει είναι η στενή συνεργασία και οι συμπράξεις της ερευνητικής κοινότητας με τις ελληνικές επιχειρήσεις, με στόχο την ανάπτυξη καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα. Αυτό ακριβώς το κενό φιλοδοξεί να καλύψει πρώτο το Thess INTEC, ακολουθώντας το επιτυχημένο παράδειγμα άλλων 367 (μέχρι πρόσφατα) παρόμοιων τεχνολογικών πάρκων, που λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στους Βαλκάνιους γείτονες μας».

Ολοκληρώνοντας το εισαγωγικό του σχόλιο, ο Νίκος Ευθυμιάδης υπογραμμίζει:
«Λυπάμαι που πρέπει να πω ότι ΔΕΝ ανακαλύπτουμε τον τροχό, αλλά αντιγράφουμε τις διεθνείς καλές πρακτικές, σε μια Ελλάδα που έπρεπε να τις είχε εφαρμόσει πριν από 30 τουλάχιστον χρόνια».

Τι ακριβώς αφορά όμως το έργο αυτό;
Το διεθνές τεχνολογικό κέντρο με την επωνυμία Thess INTEC (Thessaloniki International Technology Center) είναι ένα επιχειρηματικό πάρκο με ειδικό σκοπό την ανάπτυξη της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα. Είναι το πρώτο τέτοιο κέντρο στην Ελλάδα, ενώ υπάρχουν 367 στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επιτρέπει την εγκατάσταση στον ίδιο χώρο επιχειρήσεων και ερευνητικών/πανεπιστημιακών ομάδων, ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία τους για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο τη διεθνή αγορά.

Για τη δημιουργία του Thess INTEC ιδρύεται μια ανώνυμη εταιρεία με κοινωφελή σκοπό και στόχο την ίδρυση και ανάπτυξή του, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 3982/2011) περί «Επιχειρηματικών Πάρκων Ειδικού Τύπου», και μετόχους τους φορείς καινοτομίας από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της Θεσσαλονίκης.

Το Thess INTEC, σύμφωνα με την εξαγγελία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο, θα εγκατασταθεί σε έκταση του Δημοσίου 760 στρεμμάτων, που θα μεταβιβαστεί ιδιοκτησιακά στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ (100% Δημόσιο), με αποκλειστικό σκοπό την παραχώρηση χρήσης της συνολικής έκτασης για 50 χρόνια στην εταιρεία που θα αναλάβει (μη κερδοσκοπικά) την ίδρυση και ανάπτυξη του Thess INTEC, ως σύμπραξη του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα.

Το Thess INTEC δεν αποτελεί ένα έργο real estate και λειτουργεί αποκλειστικά ως φορέας ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή.

 

Τι ακριβώς εννοείτε με τον χαρακτηρισμό «με κοινωφελή σκοπό» για την εταιρεία ανάπτυξης και ποια θα είναι τα έσοδά της;
Ο σχεδιασμός και η βούληση ίδρυσης και ανάπτυξης του Thess INTEC προβλέπει ότι το έργο θα έχει τον χαρακτήρα μιας υποδομής δημοσίου συμφέροντος, καθώς μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης των 50 ετών όλες οι υποδομές περιέρχονται στην ιδιοκτησία του, για τον ίδιο πάντα σκοπό.

Για τα πρώτα πάντως, και κατ’ ελάχιστον, 50 χρόνια, η εταιρεία ανάπτυξης του Thess INTEC θα λειτουργεί, θα αποφασίζει και βέβαια θα επιλέγει όλους τους ενοίκους της έκτασης με καθαρά οικονομικά κριτήρια ιδιωτικού τύπου, με βάση την αριστεία, την αξιοκρατία και την αποτελεσματικότητα. Τα έσοδα της εταιρείας θα προέρχονται από την ενοικίαση και αξιοποίηση των χώρων και εκτάσεων του Thess INTEC, από την παροχή υπηρεσιών στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, από διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα και από την ανταποδοτικότητα των καινοτόμων συνεργειών που συστηματικά θα υποστηρίζει το κέντρο. Σημαντικό στοιχείο της εταιρείας ανάπτυξης αποτελεί ότι δεν προβλέπεται να μοιράζει μερίσματα και ότι ενδεχόμενα κέρδη θα επανεπενδύονται στο πλαίσιο των σκοπών του Thess INTEC.

 

Ποιο είναι το πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Thess INTEC;
Το Thess INTEC σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε 4 φάσεις με συνολική δόμηση 200.000 τ.μ. και πλήρη περιβαλλοντική αξιοποίηση της υπόλοιπης έκτασης:
Στην Α΄ φάση (10% του έργου), για την οποία υπάρχει και πλήρως τεκμηριωμένη μελέτη, προβλέπονται να γίνουν:
α) τα έργα υποδομής για το σύνολο των 760 στρεμμάτων της έκτασης
β) κτηριακές υποδομές 20.000 τ.μ., που θα περιλαμβάνουν χώρους γραφείων και εργαστηρίων, αλλά και θερμοκοιτίδων, υποδομών επίδειξης, καθώς και χώρους για συνέδρια και εκδηλώσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος.
Η υλοποίηση της Α΄ φάσης προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 χρόνια από την οριστική ημερομηνία έναρξης των εργασιών του έργου.

 

Πώς θα χρηματοδοτηθεί το μεγάλο αυτό έργο και πώς αντιμετωπίζετε τον όρο του πρωθυπουργού για τον περιορισμένο χρόνο των 2 ετών;
Η χρηματοδότηση του συνολικού έργου επιδιώκεται να γίνει με την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων:

Στην Α΄ φάση, που αποτελεί το 10% του έργου και προβλέπεται να κοστίσει 58 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ, συνεχίζονται οι ενέργειες εξεύρεσης πόρων από ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά κεφάλαια, όπως και από ευρωπαϊκούς πιστωτικούς οργανισμούς και επενδυτικά προγράμματα. Το τελικό σχήμα χρηματοδότησης της Α΄ φάσης, σύμφωνα και με τον όρο που, ορθώς, έθεσε ο πρωθυπουργός θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/08/2021.

Στις επόμενες, Β΄, Γ΄ και Δ΄, φάσεις, που αποτελούν το 90% του έργου, η πρόβλεψη είναι ότι θα υλοποιηθούν αποκλειστικά από εταιρείες/επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, λόγω και του πολύ μεγάλου κενού που παρουσιάζει η Ελλάδα σε υποδομές του τύπου Thess INTEC.

Τα δύο χρόνια είναι υπεραρκετά για την απόδειξη της βιωσιμότητας του έργου και για την έγκριση των δυνητικών πηγών χρηματοδότησης.

 

Ποιοι θα είναι οι πρώτοι ένοικοι του Thess INTEC και ποια η μελλοντική προοπτική του έργου;
Οι χώροι της Α΄ φάσης προορίζονται κυρίως για την εγκατάσταση και λειτουργία των 6 πρώτων καινοτόμων Mega Projects στους τομείς των Προηγμένων Υλικών, της Νανοτεχνολογίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Καθαρής Ενέργειας, των Logistics και των Μεταφορών, που προέκυψαν από το ενδιαφέρον για συνεργασία και συνεγκατάσταση στο Thess INTEC 70 μέχρι σήμερα επιχειρήσεων και 17 ερευνητικών εργαστηρίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα 6 Mega Projects αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν με βάση την αριστεία και την ετοιμότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων στους επιλεγμένους κλάδους, αλλά και τη δυναμικότητα καινοτομίας των επιχειρήσεων στους επιλεγμένους κλάδους της οικονομίας, στις οποίες φάση εστιάζει το Thess INTEC στην Α΄ φάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη μελετώνται οι σημαντικές προοπτικές που υπάρχουν για 3 επιπλέον Mega Projects στους κλάδους της Αγροτεχνολογίας, της Ιατρικής και της Πληροφορικής.

 

Ποιες θα είναι οι αναμενόμενες οικονομικές επιπτώσεις, αλλά και η προστιθέμενη αξία στην εθνική και περιφερειακή οικονομία;
Στα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας της Α΄ φάσης του Thess INTEC, η σχετική μελέτη προβλέπει άμεσες ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 338 εκατ. ευρώ, ενώ στα 20 χρόνια οι άμεσες επενδύσεις προβλέπονται στο ύψος των 1.576 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση του Thess INTEC και σε χρονικό διάστημα 20 ετών, αναμένεται παραγόμενη προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία κατά 11,2 δισ. ευρώ, ενώ τα δημόσια έσοδα από ΦΠΑ και φόρους προβλέπονται στα 180 εκατ. ευρώ ετησίως· επίσης, θα έχουν δημιουργηθεί 7.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.

 

Ποιοι προβλέπεται να χρησιμοποιήσουν το Thess INTEC;
Έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να εγκατασταθούν πάνω από 100, διαφορετικής τεχνολογίας, ερευνητικές ομάδες από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, με προφανή στόχο τη μεταξύ τους συνεργασία, κάτω από την ίδια στέγη και μέσα σε ένα καλά οργανωμένο, σύγχρονο, ευχάριστο και ασφαλή περιβάλλοντα χώρο, με πρόσθετο κίνητρο το γνωστό ελληνικό ποιοτικό επίπεδο ζωής.

 

Θέλετε να μου πείτε τι αποτελεί για εσάς προσωπικό στόχο στο έργο αυτό;
Σε πολύ προσωπικό επίπεδο, η μεγαλύτερη ικανοποίησή μου θα είναι μια σημαντική αύξηση των θέσεων απασχόλησης στους τομείς έρευνας και τεχνολογίας, η αξιοποίηση και καταξίωση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας, με τελικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο.

Το Thess INTEC ως κινητήρας για την προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας

Του Νικολάου Σ. Μουσιόπουλου (Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ), διευθυντή Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Η Ελλάδα έχει κάνει σοβαρά βήματα για να ανακτήσει την αξιοπιστία της μετά τους έντονους κλυδωνισμούς στα χρόνια της κρίσης. Η εξυγίανση της κρατικής μηχανής με συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, η επιβολή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου και η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης για επενδύσεις αποτελούν κινήσεις πρωταρχικής σημασίας ώστε η χώρα να μπορέσει να νοικοκυρευτεί και να αποκτήσει τη δομή ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν το νοικοκύρεμα θα σημάνει και επάνοδο στην ευμάρεια· με άλλα λόγια, κατά πόσο θα συνοδευτεί από την πολυπόθητη ανάπτυξη.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη είναι να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για μακρόπνοο σχεδιασμό και να βελτιωθούν οι επιδόσεις της χώρας στην καινοτομική επιχειρηματικότητα. Ως προς το πρώτο, ο Έλληνας έχει συνηθίσει να ασχολείται –και μάλιστα συνήθως με επιπολαιότητα– μόνο με τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες. Οι συχνοί επαναπροσδιορισμοί στόχων αίρουν κάθε δυνατότητα συνέπειας στην ασκούμενη πολιτική, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες πασχίζουν να υλοποιήσουν την «Έξυπνη Εξειδίκευση» ώστε, με μακροπρόθεσμη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους, να επιβιώσουν στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Η ειρωνεία είναι ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι μάς ζηλεύουν για τις προοπτικές ανάπτυξης που έχουμε, εφόσον επιτύχουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που αφειδώς μας προσφέρει το τρίπτυχο τουρισμός (με έμφαση στις μορφές που συνάδουν με τις αρχές αειφορίας), ενέργεια (πρώτιστα με χρήση ανανεώσιμων πηγών) και παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων.

Σε ό,τι αφορά την καινοτομική επιχειρηματικότητα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, τα δύο τρίτα της απαραίτητης αύξησης του ΑΕΠ πρέπει να συναρτώνται με την καινοτομία. Μέχρι τώρα στην Ελλάδα κάνουμε το παν για να παρεμποδίσουμε την καινοτομία, και αυτό μολονότι αποδεδειγμένα διαπρέπουμε στην παραγωγή νέας γνώσης και τη διατύπωση καινοτόμων ιδεών από ερευνητές σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στις μέρες μας επενδύεται ένα πολύ χαμηλό ποσοστό του ΑΕΠ για Έρευνα και Ανάπτυξη (μόλις προ διετίας περάσαμε το 1%, κατατασσόμενοι στη 18η θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ενδεικτικό για τη νοοτροπία είναι ότι αρκετοί κρατικοί λειτουργοί θεωρούν τη χρηματοδότηση της Έρευνας και Ανάπτυξης έξοδο και όχι επένδυση.

Παράλληλα, σε μελέτη που εκπονήθηκε πριν από λίγα χρόνια στην Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ αποδείχτηκε ότι, σε σύγκριση με άλλες χώρες, στην Ελλάδα καινοτόμες ιδέες είναι 10 φορές δυσκολότερο να βρουν τον δρόμο τους στην εφαρμογή και 100 φορές δυσκολότερο να επιζήσουν και να μετουσιωθούν σε προϊόντα. Αυτό συνδέεται πρώτιστα με τον (μέχρι τώρα) σφιχτό εναγκαλισμό των πανεπιστημίων εκ μέρους του κράτους και τον παρασιτικό ρόλο διάφορων κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων – σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπου λειτουργεί αποτελεσματικά η λεγόμενη «τριπλή έλικα» (κυβέρνηση-διοίκηση/επιχειρείν/έρευνα), που προσδίδει ιδιαίτερη ευελιξία στη συνεργασία του παραγωγικού ιστού με ερευνητικές ομάδες σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Δεν είναι σπάνια τα παραδείγματα λαμπρών ιδεών που γεννιούνται από ερευνητικούς πυρήνες αριστείας στη χώρα μας και μετατρέπονται σε εμπορεύσιμα προϊόντα σε χώρες του εξωτερικού (χωρίς δηλαδή καμία συνεισφορά στην αύξηση του ΑΕΠ στη χώρα μας).

Για να αξιοποιηθούν καλύτερα στο μέλλον οι καινοτόμες ιδέες στην Ελλάδα πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις (συχνά, βέβαια, καχύποπτες και συντηρητικές) επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ιδιαίτερα σε περίπτωση εγκατάστασης αμφοτέρων σε θύλακες με οργανωμένα χαρακτηριστικά δόμησης για λειτουργίες καινοτομικής επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας. Διεθνώς υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιοι θύλακες, με τη μορφή τεχνολογικών και επιστημονικών πάρκων που στεγάζουν επιχειρήσεις, πανεπιστημιακών εργαστηρίων και ινστιτούτων ερευνητικών κέντρων. Περίπου 400 πάρκα αυτού του είδους συγκροτήθηκαν στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια, απασχολώντας περίπου 800 χιλιάδες εξειδικευμένο προσωπικό και έχοντας προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 12 δισ. ευρώ. Στα Βαλκάνια λειτουργούν 13 πάρκα, με τα μεγαλύτερα στην Τουρκία. Η Ελλάδα δεν διαθέτει μέχρι στιγμής παρόμοιο πάρκο· ως πρώτο εγχείρημα αυτού του είδους μπορεί να θεωρηθεί το υπό σύσταση Thess INTEC.

Η δημιουργία ενός διεθνών προδιαγραφών κέντρου καινοτομίας και τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης αποτελεί ορθή στρατηγική επιλογή για μια σειρά λόγων. Είναι προφανής η σημασία της στήριξης του βορειοελλαδικού χώρου από γεωπολιτικής άποψης. Καθοριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι η περιοχή διαθέτει τρία καταξιωμένα πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος) και το ιδιαίτερα δραστήριο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Σημαντική είναι και η ύπαρξη στη Βόρεια Ελλάδα πολυάριθμων δυναμικών επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς αιχμής, που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν την ιδέα συγκρότησης του Thess INTEC.

Εχέγγυο για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος αποτελεί η συγκέντρωση και η συνύπαρξη ερευνητικών πυρήνων αριστείας, που πρωτοστατούν στο διεθνές στερέωμα, και μιας επιχειρηματικής κοινότητας με όραμα και επίγνωση του συγκριτικού πλεονεκτήματος του γεωγραφικού χώρου της Βόρειας Ελλάδας. Ο σχεδιασμός ερευνητικών και αναπτυξιακών Mega Projects σε συγκεκριμένους τομείς (niche markets) με τη συμμετοχή τοπικών «πρωταθλητών» από την ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα ήδη διέγειρε το ενδιαφέρον προβεβλημένων ερευνητικών ιδρυμάτων, αλλά και επιχειρήσεων του εξωτερικού, να έχουν ενεργό συμμετοχή στις προβλεπόμενες δράσεις. Συνεπώς, είναι εύλογο να αναμένεται ότι τα Mega Projects θα αποτελέσουν και πόλους προσέλκυσης σημαντικών ξένων επενδύσεων.

Ως ιδιαίτερα ενθαρρυντική μπορεί να χαρακτηρισθεί η ευρύτατη αποδοχή της πρότασης συγκρότησης του Thess INTEC από την πολιτική ηγεσία της χώρας, αλλά και από παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με το συγκεκριμένο εγχείρημα η Πολιτεία έχει την ευκαιρία να προωθήσει αποτελεσματικά την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στη χώρα, με ευεργετικές συνέπειες για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Ο τερματισμός της εξαγωγής εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (δηλαδή η αναστροφή του λεγόμενου brain drain), τζίροι που αναμένεται ότι θα υπερβούν τα 500 εκατ. ευρώ το έτος και μια πρόσθετη αύξηση του ΑΕΠ στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης κατά 6% αποτελούν χωρίς αμφιβολία πειστικά επιχειρήματα για να υποστηριχθεί το Thess INTEC. Με τον τρόπο αυτό η Πολιτεία θα καταφέρει να εμπεδώσει μια κουλτούρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με συνθήματα τη συνεργασιμότητα και την ανταγωνιστικότητα, και με απώτερους στόχους την πρόοδο και την ανόρθωση της πατρίδας μας.