Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμπλήρωσε ήδη 100 χρόνια λειτουργίας, ξεκινώντας από την πλατεία Κάνιγγος, συνεχίζοντας στο κτίριο της οδού Αινιάνος 2 (εκεί όπου σήμερα στεγάζεται η ΓΣΕΕ) και καταλήγοντας, το 1935, στην τοποθεσία που βρίσκεται και σήμερα, επί της Πατησίων. Την ιστορία του πρώτου αιώνα περιγράφει αναλυτικά έκδοση που κυκλοφόρησε πρόσφατα, αξιοποιώντας αρχειακά τεκμήρια του ίδιου του ιδρύματος, καθώς και αρχειακές συλλογές και δημοσιεύματα του ημερήσιου και περιοδικού Τύπο. Συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης παρουσιάζουμε δύο άρθρα του πρώτου πρύτανη, Αναστασίου Σπουργίτη.

Με την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Εμπορικών Σπουδών, το 1920, πρώτος διευθυντής (όπως αρχικά λεγόταν) ανέλαβε ο Νικόλαος Γουναράκης. Τον διαδέχθηκε το 1923 ο Αν. Σπουργίτης μέχρι το 1925 και ξανά, την περίοδο 1927-1928. Το 1935 η Σχολή απέκτησε πανεπιστημιακού τύπου αρχές και το σχετικό πρότυπο διοίκησης, με αποτέλεσμα επικεφαλής να είναι πλέον πρύτανης. Πρώτος εκλέχθηκε ο Αν. Σπουργίτης, ο οποίος και

Το πρώτο του άρθρο στη Βιομηχανική Επιθεώρησις γράφτηκε την περίοδο που διατελούσε πρύτανης (το 1936) ενώ το δεύτερο λίγο αργότερα (1938), όταν πλέον είχε αφυπηρετήσει.