Περί έκδοσης ομολόγων και εξόδου στις αγορές

 

Είχαμε που είχαμε τις αναφορές στην προοπτική “επανόδου της Ελλάδας στις αγορές” υπάρχει και ένα 5ετές του Απριλίου 2014 που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αναχρηματοδοτούμενο, προκειμένου να δοκιμάσει η Ελλάδα τις αγορές.

Επειδή μαντεύουμε ότι θα πυκνώσει η συζήτηση και θα αρχίσει η συζήτηση για το αν μπορεί/ και αν πρέπει να προχωρήσει η Ελλάδα σε τέτοιες, δοκιμαστικές “εξόδους στις αγορές”, ορισμένες παρατηρήσεις. Αν τα καταφέρει η Rothschild να μας βγάλει δοκιμαστικά, κοιτάξτε περισσότερο κι από το κόστος το τι ποσά θα “πιάσουμε”. Το 2014 είχαμε βγει και συγκεντρώσει 3 δις σε 5ετή τον Απρίλιο (άσχετα αν πολλά ακούγονταν για προσφερόμενα 20 δις…), μόλις 1,5 δις τον Ιούλιο σε 3ετή. Δεύτερον, όταν θα αρχίσουν οι συγκρίσεις με π.χ. την Κύπρο ή την Πορτογαλία αντιστοίχως, προσέξτε περισσότερο τι κρυμμένα κόστη θα κουβαλάνε οι δικές μας “δοκιμαστικές” εκδόσεις. Με τα arrangers fees, τα underwriting fees κοκ αλλά και με την υπό το άρτιο έκδοση, μπορεί το πραγματικό κόστος μιας έκδοσης να υπερβαίνει αισθητά το ονομαστικό κουπόνι.

Και κάτι ακόμη: υπάρχει η πρόθεση κάθε μέρους, υπάρχουν και οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί φορείς που, με μέριμνα της Rothschild, θα “σηκώσουν” την όποια έκδοση. Όμως… υπάρχει και η κατάσταση των αγορών όταν την πάρεις την απόφαση. Όταν η Ελλάδα είχε θεωρήσει ότι είχε πετύχει το 2014 με το 5ετές της τον Απρίλιο, ξαναδοκίμασε τον Ιούλιο αλλά.. έπεσε τυχαία πάνω στην κρίση της Πορτογαλικής Espirito Santo. Και αναγκάστηκε να “σηκώσει” μόλις 1,5 δις σε 3ετές.