Προβλέψεις

 

Στη χαραυγή του νέου χρόνου αξίζει τον κόπο να συνοψίσουμε τις προβλέψεις διεθνών οργανισμών, ερευνητικών ινστιτούτων και τραπεζών για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.

Σε γενικές γραμμές, υπάρχει συμφωνία ότι η περσινή χρονιά θα κλείσει με οιονεί στασιμότητα, όπως φαίνεται ανάγλυφα και στο γράφημα στο οποίο έχουμε συγκεντρώσει όλες τις προβλέψεις: Προϋπολογισμού, Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), Ιδρύματος Βιομηχανικών & Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Deutsche Bank, Morgan Stanley, Citygroup και UBS. Οι προβλέψεις για την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ το 2016 διαφέρουν οριακά. Κυμαίνονται από –0,4%, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, έως +0,3%, σύμφωνα με την Deutsche Bank.

Για τη φετινή και την επόμενη χρονιά, υπάρχει μεν σύγκλιση στο ότι η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει στην ανάπτυξη, αλλά οι απόψεις για το μέγεθός της διίστανται, όπως φαίνεται στο δεύτερο γράφημα. Για το 2017, οι προβλέψεις ξεκινούν από το +0,8% της Citygroup και φθάνουν έως το +2,8% του ΔΝΤ. Ενώ για το 2018, ξεκινούν από το +1% της Citygroup και φτάνουν έως το +3,1% της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε τις μεταβολές αυτές σε ονομαστικούς όρους, έχοντας ως βάση το επίπεδο στο οποίο διαμορφώθηκε το ελληνικό ΑΕΠ το 2015. Όπως μπορούμε να δούμε:
– Εάν επιβεβαιωθούν οι πιο δυσοίωνες των προβλέψεων για κάθε χρονιά, δηλαδή ύφεση 0,5% το 2016 (ΙΟΒΕ) και ανάπτυξη μόνο 0,8% το 2017 και 1% το 2018 (Citygroup), το 2018 το ΑΕΠ θα καταλήξει να είναι μικρότερο από 187 δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές 2010.
– Εάν, αντιθέτως, επιβεβαιωθούν οι πιο ευοίωνες των προβλέψεων για κάθε χρονιά, δηλαδή ανάπτυξη 0,3% το 2016 (Deutsche Bank), 2,8% το 2017 (ΔΝΤ) και 3,1% το 2018 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), το 2018 το ΑΕΠ θα καταλήξει να είναι μεγαλύτερο από 196 δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές 2010.

Αυτά τα κοντά 10 δισεκατομμύρια ευρώ (σε σταθερές τιμές 2010) της απόκλισης μεταξύ των πιο δυσοίωνων και των πιο ευοίωνων προβλέψεων για το ελληνικό ΑΕΠ του 2018, αποτελούν πρόκληση για την ελληνική οικονομία. Αν θα τα κερδίσει ή όχι. Μένει να το δούμε…

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη μάστιγα της ανεργίας, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας προβλέπει ότι, στην Ελλάδα, θα πέσει κάτω από το 20% του εργατικού δυναμικού το 2020, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα με τις προβλέψεις της μέχρι τότε.