Προεδρία: Οικοδομώντας το μέλλον

 

Γιώργος Βασιλείου
Προεδρία: Οικοδομώντας το μέλλον (Αυτοβιογραφία: τόμος Β’)
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2017, σελίδες 788, τιμή: 31,80 ευρώ

 

Όταν, πριν από 4 χρόνια (Οικονομική Νοεμβρίου 2013) παρουσιάζαμε τον πρώτο τόμο αυτής της –αναγγελμένης ήδη ως τρίπτυχης– αυτοβιογράφησης του Γιώργου Βασιλείου στη διαδρομή του από αριστερές καταβολές σε επιτυχημένη επιχειρηματική δράση, εμπλοκή στην πολιτική της ζωής της Μεγαλονήσου, Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ευρωπαϊκή πορεία, είχαμε ήδη διατυπώσει την άποψη ότι μια τέτοια μακρά διαδρομή σε αναζήτηση αποτελέσματος και ρεαλισμού θα είχε στη συνέχεια ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

 

Ο δεύτερος τόμος, λοιπόν, που σήμερα βρίσκεται στα χέρια μας και που καλύπτει την κυρίως πολιτική διαδρομή του Γιώργου Βασιλείου, την επιτυχία στην προεδρική εκλογή του 1988 και στην άσκηση της εξουσίας μέχρι τις (χαμένες γι’ αυτόν) εκλογές του 1993, δικαιώνει εκείνη την προσδοκία. Αυτονόητο μέχρις ενός σημείου, καθώς σ’ εκείνη την περίοδο καταγράφεται μια διαφορετική προσέγγιση στις προσπάθειες τοποθέτησης του Κυπριακού σε νέα βάση. H ουσιαστική έναρξη της διεκδίκησης ευρωπαϊκής ένταξης της Κύπρου (που τελικώς αποτέλεσε κεντρικό όπλο στη φαρέτρα της Κυπριακής Δημοκρατίας, κι ας διήρκεσε πολύ περισσότερο η διεκδίκησή της). H θεμελίωση σε βάση μέλλοντος της (τότε) Δέσμης Ιδεών Γκάλι, «προγόνου» του Σχεδίου Ανάν, αλλά και των πρόσφατων διαδικασιών στο Κραν Μοντανά (τελικώς, τα διαδοχικά αυτά εγχειρήματα δεν τελεσφόρησαν, όμως υπήρξαν αντίστοιχοι σταθμοί σε μια πραγματικότητα όπου κάθε προηγούμενη αστοχία λύσης του Κυπριακού οδηγεί σε ακόμη χειρότερη συζήτηση στην επόμενη φάση…).

 

Σε μια προεδρική θητεία που κατά ένα μέρος της συνέπεσε με την ακυβερνησία στην Ελλάδα του τέλους της δεκαετίας του ‘80-αρχές του ‘90 (και με την de facto αδρανοποίηση της ελλαδικής εξωτερικής πολιτικής υπό τη σκιά του Μακεδονικού…), ενώ κατά το άλλο της μέρος με τη Realpolitik των χρόνων Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η παρουσία του Γιώργου Βασιλείου με την προσέλευσή του στη λογική του αποτελέσματος αντί των «υψηλών πτήσεων» των εθνικών διεκδικήσεων/ελπίδων άφησε πίσω της εν τέλει σημαντικό ίχνος. Ένα ίχνος που ακόμη και τώρα -στα μεθεπόμενα στάδια του Κυπριακού- γίνεται αντιληπτό και «ακολουθεί» τις εξελίξεις. Για όσους αληθινά ενδιαφέρονται να καταλάβουν, αντί να ανακυκλώσουν προκαταλήψεις ή/και προειλημμένες αποφάσεις στα θέματα που αφορούν την Κύπρο, η αφήγηση αυτή του Βασιλείου αποτελεί προσφορά. Μια επιφύλαξη μόνο, για τη ματιά του στις ευρωπαϊκές διαδικασίες και την «ευρωπαϊκή ωρίμανση» της Κύπρου.

 

Που θα μπορούσε να είχε προχωρήσει και νωρίτερα και πιο εποικοδομητικά αν ο ίδιος δεν είχε αρχικά διστάσει.