Πρωταθλητής στις εξαγωγές ο κλάδος του αλουμινίου το α’ εξάμηνο του 2019

 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής  Αρχής το 1ο εξάμηνο 2019, οι εξαγωγές του ελληνικού κλάδου αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,7% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας κατατάσσοντας τον κλάδο δεύτερο ως προς την αξία εξαγωγών (952 εκατ. ευρώ) μετά τον κλάδο των ορυκτών καυσίμων και πρώτο ως προς το πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο έφτασε τα 412 εκατ. ευρώ (30% υψηλότερα από το 2018).
Ειδικότερα για τον κλάδο της διέλασης (τα προφίλ αλουμινίου για τις οικοδομικές και βιομηχανικές χρήσεις) οι πωλήσεις προϊόντων  το 1ο εξάμηνο 2019 σημείωσαν αύξηση πάνω από 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2018. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε πάνω από το 28% των πωλήσεων σημειώνοντας  αύξηση μεγαλύτερη  από 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο  2018, ενώ οι εξαγωγές  απορρόφησαν σχεδόν  το  72% των πωλήσεων, αυξανόμενες και αυτές κατά 13% περίπου. Η κύρια αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα διέλασης είναι η οικοδομή  τόσο στην εγχώρια αγορά (80%) όσο και στις εξαγωγές (40%) αξιοποιώντας τα  διεθνώς πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου για πόρτες/παράθυρα των Ελληνικών εταιρειών.

Όπως φαίνεται και στo γράφημα οι εξαγωγές της βιομηχανίας αλουμινίου από 600 εκατ. ευρώ το 2009 τριπλασιάστηκαν στα 1,9 δισ. ευρώ το 2018, με σταθερή αύξηση κάθε χρόνο.

Η Ελληνική βιομηχανία αλουμινίου είναι ένας ανταγωνιστικός κλάδος στις διεθνείς αγορές. Με βάση πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ κατέχει στην Ευρώπη την:

  • 1η θέση σε παραγωγή και αποθέματα βωξίτη
  • 4η θέση σε παραγωγή αλουμινάς
  • 6η θέση σε παραγωγή πρώτης μεταποίησης (έλαση και διελαση)
  • 7η θέση σε παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου

Επίσης είναι 9 φορές πιο εξαγωγικός κλάδος σε σχέση με τον αντίστοιχο των χωρών της ΕΕ28.
Ο συνολικός κλάδος αποτελείται από 3.000  μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις  σε όλα τα στάδια μεταποίησης  και εμπορίου.  Απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 30.000 άτομα με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ και παραγωγικές μονάδες, ιδιόκτητα δίκτυα διανομών και εμπορική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες.