ΣΕΒΕ: Αύξηση 9,3% των εξαγωγών τον Φεβρουάριο

 

Ανοδική ήταν η πορεία των ελληνικών εξαγωγών το Φεβρουάριο του 2019 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή την Παρασκευή 05.04.2019 και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση που παρουσίασαν οι εξαγωγές το Φεβρουάριο 2019 ανήλθε σε €224,9 εκατ., δηλαδή 9,3%, με αποτέλεσμα αυτές να διαμορφωθούν στο ποσό των €2.650,4 εκατ. έναντι €2.425,5 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Αύξηση κατά €164,1 εκατ., δηλαδή 4,0% σημείωσαν και οι ελληνικές εισαγωγές οι οποίες ανήλθαν σε €4.303,8 εκατ. το Φεβρουάριο του 2019 με αποτέλεσμα το εμπορικό μας έλλειμμα να μειωθεί κατά €60,8 εκατ. και να διαμορφωθεί στα €1.653,4 εκατ.

 

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Φεβρουάριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Φεβ-19

Φεβ-18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

2.650,4

2.425,5

224,9

9,3%

Εισαγωγές

4.303,8

4.139,7

164,1

4,0%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.653,4

-1.714,2

-60,8

-3,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Η αύξηση των εξαγωγών το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους επικάλυψε την υποχώρηση που σημειώθηκε τον Ιανουάριο με αποτέλεσμα στο διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019 οι ελληνικές εξαγωγές να διαμορφωθούν σε €5.161,4 εκατ. έναντι €4.967,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €194,2 εκατ., δηλαδή 3,9%. Επίσης, η αύξηση των εισαγωγών κατά €344,6 εκατ., ήτοι 4,0% είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του εμπορικού μας ελλείμματος στα €3.845,1 εκατ. αυξημένο κατά €150,4 εκατ., ήτοι 4,1% έναντι του 2018.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Φεβ 19

Ιαν-Φεβ 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

5.161,4

4.967,2

194,2

3,9%

Εισαγωγές

9.006,5

8.661,9

344,6

4,0%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-3.845,1

-3.694,7

150,4

4,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Αναφορικά με τις εξαγωγικές μας επιδόσεις ανά κλάδο για το πρώτο δίμηνο του 2019, τα λίπη και έλαια παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά €114,2 εκατ., δηλαδή 58,2%, ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσίασαν αυξητική τάση με τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή να σημειώνουν τα χημικά (€111,7 εκατ., ήτοι 21,9%) και τα διάφορα βιομηχανικά είδη (€113,5 εκατ., ήτοι 33,2%). Αναλυτικά, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά €15,8 εκατ., δηλαδή 2,0%, τα τρόφιμα κατά €19,6 εκατ., δηλαδή 2,9%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €39,3 εκατ., δηλαδή 9,0%, οι πρώτες ύλες κατά €38,3 εκατ., δηλαδή 16,6% και τα ποτά και καπνά κατά €28,7 εκατ., δηλαδή 31,7%.

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Φεβ 19

Ιαν-Φεβ 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Βιομηχανικά

809,6

793,8

15,8

2,0%

Τρόφιμα

702,2

682,6

19,6

2,9%

Χημικά

622,6

510,9

111,7

21,9%

Μηχ/τα-Οχήματα

476,9

437,6

39,3

9,0%

Διαφ. Βιομηχανικά

454,9

341,4

113,5

33,2%

Πρώτες Ύλες

269,5

231,2

38,3

16,6%

Ποτά-Καπνά

119,3

90,6

28,7

31,7%

Λίπη-Έλαια

81,9

196,1

-114,2

-58,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018/2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ο σημαντικότερος εξαγωγικός προορισμός για τα ελληνικά προϊόντα σε ποσοστό 55,7%, ενώ σε Τρίτες Χώρες εξάγεται το 44,3%. Ωστόσο, αν εξαιρέσουμε τα καύσιμα, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 69,2% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 30,8% για τις Τρίτες Χώρες.