ΣΕΒ: Η ύφεση είναι εδώ

 

Σε φάση συρρίκνωσης, για πρώτη φορά μετά το φθινόπωρο του 2017 εισήλθε η ελληνική οικονομία τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον δείκτη οικονομικού κλίματος του ΣΕΒ (99,3 από 109,4 τον προηγούμενο μήνα), ενώ μεγάλη «βουτιά» σημείωσε και η καταναλωτική εμπιστοσύνη (-32,6 μονάδες από -16,5 τον προηγούμενο μήνα). Η αιτία βρίσκεται, βέβαια, στην πανδημία και τα μέτρα που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπισή της.
Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομική του ΣΕΒ, οι αναλυτές του οποίου επισημαίνουν ότι πλέον εισερχόμαστε νέα φάση, κατά την οποία «είναι εκ των ων ουκ άνευ να αλλάξουν προς το αποτελεσματικότερο και οι αντίστοιχες πρακτικές στήριξης των εισοδημάτων και της απασχόλησης». Στο πλαίσιο αυτό «ο ΣΕΒ πιστεύει ότι η στήριξη των επιχειρήσεων, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με βάση τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο ανήκουν, αφενός περιορίζει τον κύκλο των πληττόμενων επιχειρήσεων, ενώ, σε μερικές περιπτώσεις, έχει ως αποτέλεσμα και την αυθαίρετη επιλογή κλάδων προς στήριξη, και αφετέρου δεν λαμβάνει υπόψη τον βαθμό κατά τον οποίο πλήττονται. Ως εκ τούτου, ο ΣΕΒ προτείνει να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο της κάμψης του κύκλου εργασιών, με τη στήριξη να διαφοροποιείται ανάλογα με τις διακυμάνσεις του κύκλου εργασιών μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ τα μέτρα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ρευστότητας και στη μείωση του μισθολογικού κόστους, παράμετροι ιδιαίτερα σημαντικοί για τη βιωσιμότητα και των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας».