ΣΕΒ: Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις

Η μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα και η οριστική έξοδος της χώρας από την κρίση προϋποθέτουν ευρύτερες συναινέσεις και σημαντικές επενδύσεις στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.  Δυστυχώς, ο χώρος της παιδείας έχει επί πολλά χρόνια ταλαιπωρηθεί με αλλεπάλληλες και αντικρουόμενες αλλαγές, που δεν ικανοποιούν το στόχο της μετάβασης σε μια σύγχρονη οικονομία της γνώσης, όπου τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις συνεργάζονται αρμονικά, όπως συμβαίνει σε χώρες που αναπτύσσονται και προοδεύουν.

Σήμερα, οδεύει προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή άλλο ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει ρυθμίσεις που διευρύνουν το χάσμα της ανώτατης εκπαίδευσης με την οικονομία καθώς και το χάσμα που χωρίζει την Ελλάδα από τις χώρες που ασκούν πρωταθλητισμό στην αριστεία των νέων και στην επιτυχή μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

Ο ΣΕΒ θεωρεί ότι στο ν/σ είναι ιδιαίτερα προβληματική η απουσία ρυθμίσεων που θα ενισχύουν τη συνεργασία της ανώτατης εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις (η ίδρυση νέων θεσμών με ασαφή κατεύθυνση (Ακαδημαϊκά Συμβούλια), η ανάθεση νέων ρόλων στα ιδρύματα χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση (Κύκλοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), καθώς και η εισαγόμενη  πολυπλοκότητα στην οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών και η αποθάρρυνση ανάπτυξής τους αδιαφορώντας για το γεγονός ότι οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την παραγωγική δραστηριότητα.

Ως εκ τούτου, κρίνουμε αναγκαία, την επανεξέταση των συγκεκριμένων άρθρων του νομοσχεδίου και καλούμε την Κυβέρνηση να επαναπροσδιορίσει τη στάση της στην ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική, που απομακρύνει τα πανεπιστήμια από την πραγματική οικονομία, αντί να προάγει την συνεργασία τους, όπως επιτάσσουν οι διεθνώς καλές πρακτικές.