Στις 15 & 16 Δεκεμβρίου το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων

 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, το επιστημονικό Περιοδικό «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου» (ΘΠΔΔ) και ο νομικός επενδυτικός οδηγός “Greek Law Digest: The Official Guide to Greek Law “, σε συνεργασία με τον όμιλο Economia, διοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων, την Τετάρτη 15 & την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, διαδικτυακά μέσω της virtual πλατφόρμας της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

Το Συνέδριο το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και της Εθνικής Αρχής διαφάνειας, φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο έλξης και σημείο συνάντησης για το σύνολο όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων. Ειδικότερα, σκοπό έχει να προσελκύσει και να δώσει βήμα σε εκπροσώπους αναθετουσών αρχών, οικονομικών φορέων, μελετητών του δικαίου (νομικούς, δικαστές, μέλη Ανεξάρτητων Αρχών), συνιστώντας μια πολυεπίπεδη συνάντηση, η οποία θα εξελιχθεί σε θεσμό τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας μέσα από τα πορίσματά της, στην κατανόηση, την εκλογίκευση και τον εκσυγχρονισμό των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης στην χώρα μας.

Με κεντρικό άξονα τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις, ιδωμένες μέσα από καίρια ζητήματα εφαρμογής τους, τη νομολογιακή τους αντιμετώπιση, αλλά και αντιμετωπίζοντας διαχρονικά ζητήματα του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, επιχειρεί μέσα από την κριτική και διεισδυτική επισκόπηση της θεματολογίας που καλύπτει, να καταστεί σημείο αναφοράς για την εξέλιξη και τη βελτιστοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Ενδεικτική Θεματολογία:

· Αναγκαιότητα και στόχοι της αναμόρφωσης του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

· Η Διαγωνιστική Διαδικασία ενώπιον των αναθετουσών αρχών. Νέες προκλήσεις για τις αναθέτουσες αρχές και τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

· Λόγοι Αποκλεισμού και Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής των υποψηφίων.

· Η έννομη προστασία στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4412/2016 & ο Προσυμβατικός Έλεγχος στο ΕλΣυν.

· Η Εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων μετά τον Ν 4782/2021.

· Μέσα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δημοσίων Συμβάσεων.

Τι να περιμένετε: 2 ημέρες – 3 Keynote speakers – 5+ Plenary Sessions – 30+ Experts.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://www.nb.org/1o-panellinio-sunedrio-dimosion-sumbaseon.html | Τ 210 3678967 | E edu@nb.org