Το δεύτερο τεύχος

 Βιομηχανική Επιθεώρησις, Αύγουστος 1934