Το πρώτο τεύχος

Βιομηχανική Επιθεώρησις, Ιούλιος 1934