Το τρίτο τεύχος

Βιομηχανική Επιθεώρησις, Σεπτέμβριος 1934