Υποχώρηση τζίρου 80% στις θερινές εκπτώσεις

 

Πρωτοφανή “βουτιά” σημείωσαν oι πωλήσεις των καταστημάτων κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων, σύμφωνα με την καθιερωμένη περιοδική έρευνα για τις θερινές εκπτώσεις του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου.

Μεταξύ άλλων:

  • 8  στις 10 επιχειρήσεις (81%) πραγματοποίησαν χαμηλότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια της θερινής εκπτωτικής περιόδου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο

 

  • Οι μισές επιχειρήσεις (50%) εκτιμούν πως οι πωλήσεις τους υποχώρησαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων. Αντίθετα, μόλις μία στις τέσσερις (26%) σημείωσε ηπιότερη πτώση πωλήσεων έως 20%

 

  • Σχεδόν 7 στους 10 (68%) επιχειρηματίες αιφνιδιάστηκαν από το μέγεθος των επιπτώσεων της πανδημίας και κατέγραψαν χαμηλότερες πωλήσεις από ότι εκτιμούσαν

 

  • Περισσότερες από 8 στις 10 επιχειρήσεις (82%) κατέγραψαν συρρίκνωση της επισκεψιμότητας σε σχέση με το 2019

 

  • Το 31% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζει το κόστος προσαρμογής στο νέο πλαίσιο λειτουργίας που υπαγορεύει ο Covid-19 από μεγάλο έως πολύ μεγάλο ενώ το 30% από μικρό έως πολύ μικρό. Ενδεχομένως, η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να οφείλεται και στο μέγεθος των επιχειρήσεων ή/και στο είδος

 

  • Σχεδόν σε 3 από 4 επιχειρήσεις (73%) οι πελάτες χρησιμοποίησαν κυρίως κάρτες κατά τις συναλλαγές τους.