Ματθαίος Δ. Λως

Χία Ναυτιλία: Η εμπορική ναυτιλία της Χίου διά μέσου των αιώνων

Πειραιάς 2017, σελίδες 94 (δίγλωσση έκδοση: ελληνικά και αγγλικά)

Από τον Φαίδωνα του Πλάτωνος, όπως εκείνος περιγράφει την αναζήτηση του ανθρώπου για το πώς εκτυλισσόταν ο κόσμος (στη Μεσόγειο της αρχαιότητος) παίρνει το νήμα ο Μαθιός Λως, γόνος ναυτιλιακής οικογένειας σε τέταρτη γε- νιά, για να ξετυλίξει την ιστορία της ναυ- τιλίας της Χίου.

Με τη γειτνίαση του νησιού προς τα πα- ράλια της Μικράς Ασίας (που έφερε τους Χιώτες πλοιοκτήτες, το 1922, να σώ- ζουν τους ελληνικούς πληθυσμούς στο Τσεσμέ και τη Σμύρνη), αλλά και με το πλήρες άνοιγμα των Χιωτών στην πα- γκόσμια πραγματικότητα ήδη από τον 19ο αιώνα, το νησί και οι άνθρωποί του διεκδίκησαν κεντρικό ρόλο στο ναυτιλι- ακό στερέωμα. Σε εποχές πολέμου και ειρήνης, σε φάσεις ανόδου και πτώσης της ναυτιλιακής αγοράς, με συμμετοχή σε όλες τις φάσεις εκσυγχρονισμού και τεχνολογικής μετάβασης της ναυτιλίας, τόσο σε επίπεδο επιχειρηματικότητας/ πλοιοκτητών όσο και (παλιότερα, κυρί- ως) ναυτικών, η Χίος πάντα υπήρξε στην πρώτη γραμμή. Αυτή την ιστορία, προ- σγειωμένη και συναρπαστική συνάμα, ξεδιπλώνει ο Ματθαίος Λως.